Uroczysta zbiórka z okazji powołania na stanowisko Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie bryg. Wojciecha Chudoby

18 kwietnia 2024 roku w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie odbyła się uroczysta zbiórka z okazji powołania na stanowisko Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie bryg. Wojciecha Chudoby.

 

Uroczystość rozpoczęła się złożeniem meldunku przez dowódcę uroczystości kpt. Pawła Repy, który przyjął Lubelski Komendant Wojewódzki PSP st. bryg. Zenon Pisiewicz. Następnie wprowadzony został sztandar komendy oraz odegrano hymn państwowy.

 

Głównym punktem uroczystości było odczytanie aktu powołania bryg. Wojciecha Chudoby oraz symbolicznie przywitanie się ze sztandarem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie. Następnie komendant złożył meldunek o przyjęciu obowiązków.

 

W uroczystości udział wzięli: st. bryg. Zenon Pisiewicz – Lubelski Komendant Wojewódzki PSP, Dorota Cieślik – wiceprezydent Miasta Chełm, Jerzy Kwiatkowski – wicestarosta chełmski, druh Kazimierz Smal – Wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Lublinie, generał brygady Straży Granicznej Jacek Szcząchor – Komendant Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w Chełmie wraz z Komendantami, Dowódcami i Dyrektorami służb mundurowych garnizonów chełmskich, Kapelani Strażaccy, kierownicy jednostek samorządowych, byli Komendanci Miejscy PSP w Chełmie, Prezes Koła Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Chełmie, pracownicy i funkcjonariusze Komendy Miejskiej PSP w Chełmie oraz przyjaciele powołanego komendanta i żona Katarzyna Chudoba.

 

 

Brygadier Wojciech Chudoba służbę w Państwowej Straży Pożarnej rozpoczął w 1999 roku jako podchorąży Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. Po jej ukończeniu w 2003 roku, uzyskaniu tytułu inżyniera pożarnictwa i stopnia młodszego kapitana, został skierowany do służby w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krasnymstawie, gdzie zajmował stanowisko dowódcy zastępu.

 

W 2005 roku został przeniesiony do pełnienia służby w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie, gdzie pełnił służbę w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej Nr 1 w Chełmie na stanowisku dowódcy zastępu, następnie dowódcy sekcji, zastępcy dowódcy zmiany, dowódcy zmiany oraz zastępcy dowódcy jednostki ratowniczo – gaśniczej.

 

W 2019 roku został powołany na stanowisko zastępcy komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie, gdzie przez 5 lat skutecznie współkierował komendą, angażując się w różnorodne działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom powiatu chełmskiego i miasta Chełm oraz skuteczną działalność ratowniczą.

 

Od 2015 roku aktywnie organizuje i prowadzi działalność informacyjno – promocyjną Komendy Miejskiej PSP w Chełmie jako nieetatowy oficer prasowy.

 

W 2017 roku był aktywnie zaangażowany w utworzenie w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie Specjalistycznej Grupy Poszukiwawczo – Ratowniczej, co świadczy o jego innowacyjnym podejściu do ratownictwa oraz trosce o rozwój i specjalizację naszej jednostki.

 

W czasie swojej służby uczestniczył w wielu akcjach ratowniczo – gaśniczych.

Za swoje zasługi i poświęcenie został uhonorowany odznaczeniami:

– Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę.

– Srebrną Odznaką Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej

– Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa.

 

 

Tekst: st. asp. Agnieszka Popek, mł. kpt. Szymon Żołnacz

Zdjęcia: kpt. Przemysław Watras

 

 

Skip to content