Spotkanie z Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w Lublinie

9 kwietnia 2024 roku w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie odbyło się spotkanie Kierownictwa Komendy Wojewódzkiej PSP w Lublinie z Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w Lublinie.

 

Stronę służbową reprezentowali: st. bryg. Zenon Pisiewicz – Lubelski Komendant Wojewódzki PSP, st. bryg. Marek Chwalczuk – p.o. Zastępca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP oraz st. bryg. Michał Badach – Naczelnik Wydziału Kadr .

 

Podczas spotkania omówiono bieżącą współpracę, a Prezes Związku Emerytów i Rencistów – Pan Stanisław Marek – przedstawił plany związku na najbliższą przyszłość.

 

Opracowanie i zdjęcia: str. Joanna Biskup

Skip to content