KM PSP Chełm – Uroczysta zbiórka z okazji przekazania zestawów pilarza oraz przyczep z namiotem i wyposażeniem logistycznym dla jednostek OSP włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego z terenu woj. lubelskiego

4 kwietnia 2024 roku w Komendzie Miejskiej PSP w Chełmie odbyła się uroczysta zbiórka z okazji przekazania dla 28 jednostek OSP z powiatów chełmskiego, krasnostawskiego, łęczyńskiego, świdnickiego i włodawskiego 24 zestawów pilarza i 6 przyczep z namiotem i wyposażeniem logistycznym za łączną kwotę 384 875,16 zł.

 

Uroczystość rozpoczęła się od złożenia meldunku Lubelskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu PSP st. bryg. mgr inż. Zenonowi Pisiewiczowi przez dowódcę uroczystości, po czym nastąpiło podniesienie flagi państwowej i odegranie hymnu państwowego.

 

W uroczystości uczestniczyli także:

– w imieniu Krzysztofa Komorskiego Wojewody Lubelskiego Pan Tomasz Mroziński Zastępca Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego,

– w imieniu Jarosława Stawiarskiego Marszałka Województwa Lubelskiego Pan Zdzisław Szwed Członek Zarządu Województwa Lubelskiego,

– władze samorządowe z powiatów chełmskiego, krasnostawskiego, łęczyńskiego, świdnickiego i włodawskiego,

– przedstawiciele jednostek OSP z powiatów chełmskiego, krasnostawskiego, łęczyńskiego, świdnickiego i włodawskiego.

 

Przekazania dokonał Pan Zdzisław Szwed Członek Zarządu Województwa Lubelskiego w asyście Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Zenona Pisiewicza.

W skład każdego zestawu pilarza wchodzą następujące elementy:
– pilarka łańcuchowa o napędzie spalinowym,
– hełm ochronny głowy z osłoną twarzy i nauszniki przeciwhałasowe
– skórzane rękawice ochronne
– nogawki ochronne
– zestaw klinów do obalania drzewa
– siekiera rozłupująca.

Koszt jednostkowy zestawu pilarza to 2 244,32 zł.

 

W skład każdego zestawu przyczepy z wyposażeniem logistycznym wchodzą następujące elementy:
– namiot pneumatyczny ratowniczy – 1 szt.;
– agregat prądotwórczy – 1 szt.;
– nagrzewnica olejowa powietrza – 1 szt.;
– łóżko polowe – 10 szt.;
– stół polowy – 1 szt.;
– krzesło polowe składane – 10 szt.;
– przenośny zestaw oświetleniowy – 1 szt.;
– przedłużacz elektryczny – 1 szt.;
– rozdzielacz elektryczny – 1 szt.;
– czujnik tlenku węgla – 1 szt.;
– czujnik dymu – 1 szt.;
– gaśnica proszkowa – 1 szt.
– przyczepa lekka dwuosiowa – 1 szt.

Koszt jednostkowy przyczepy z wyposażeniem logistycznym to 55 168,58 zł.

 

Zestawy pilarza i przyczepy z wyposażeniem logistycznym otrzymało 28 jednostek OSP w powiatach: chełmskim (2 szt. zestawów pilarza, 2 szt. przyczepy), krasnostawskim (6 szt. zestawów pilarza, 1 szt. przyczepy), łęczyńskim (5 szt. zestawów pilarza, 1 szt. przyczepy), świdnickim (5 szt. zestawów pilarza, 1 szt. przyczepy), włodawskim ( 6 szt. zestawów pilarza, 1 szt. przyczepy) za łączną kwotę 384 875,16 zł.

 

Opis projektu.

Projekt pn. „Dostosowanie Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na terenie województwa lubelskiego do zmian klimatycznych, zmian w środowisku naturalnym oraz zagrożeń cywilizacyjnych” – realizowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021 – 2027 w ramach Priorytetu Środowiskowego – Ochrona zasobów środowiska i klimatu – pozwolił na zakup przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej  w Lublinie – łącznie 173 sztuk zestawów pilarza (pilarki, przyłbice) oraz 24 sztuk przyczep z namiotem i wyposażeniem logistycznym dla  jednostek OSP włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego z terenu województwa lubelskiego. Zakupiony sprzęt trafi do wszystkich powiatów na terenie województwa lubelskiego.

Całkowita wartość projektu to 130  612 910 zł  w tym całkowite wydatki kwalifikowalne 129 198 190 zł. Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to 107 477 640 zł.

#FunduszeEuropejskie

Opracowanie i zdjęcia: mł. kpt. Tomasz Stachyra

Skip to content