Szkolenie z zakresu ochrony przed powodzią

22 marca 2024 roku w sali narad Komendy Wojewódzkiej PSP w Lublinie odbyło się szkolenie z zakresu ochrony przed powodzią, które przeprowadził Tomasz Wuczko – Zastępca Dyrektora ds. Ochrony przed Powodzią i Suszą Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie wraz ze współpracownikami. Szkolenie rozpoczął Lubelski Komendant Wojewódzki PSP w Lublinie st. bryg. Zenon Pisiewicz.

Tematem szkolenia były m.in.

  1. Plany zarządzania ryzykiem powodziowym.
  2. Wstępna ocena ryzyka powodziowego.
  3. Mapy zagrożenia i mapy ryzyka powodziowego.
  4. Struktura organizacyjna Wód Polskich.
  5. Infrastruktura techniczna należąca do Wód Polskich na terenie woj. lubelskiego (zbiorniki, wodowskazy, zapory, jazy, przepompownie itp.)
  6. Planowane oraz realizowane inwestycje w infrastrukturze należącej do Wód Polskich na terenie woj. lubelskiego (rozbudowa, przebudowa wałów, budowa przepompowni itp).

W szkoleniu wzięli udział wybrani funkcjonariusze z Komendy Wojewódzkiej PSP w Lublinie oraz z Komend Powiatowych (Miejskich) PSP wyznaczeni do przeprowadzenia i organizacji planowanych ćwiczeń krajowych „Lubelskie – 2024”, które odbędą się we wrześniu 2024 roku na terenie pow. opolskiego oraz puławskiego.

 

Opracowanie: bryg. Wojciech Miciuła, KW PSP w Lublinie

Zdjęcia: mł. kpt. Tomasz Stachyra KW PSP w Lublinie

 

Skip to content