Szkolenie medialne dla strażaków PSP i OSP z powiatu krasnostawskiego

W porozumieniu z Lubelskim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Zenonem Pisiewiczem na wniosek pełniącego obowiązki Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Krasnymstawie st. kpt. Kamila Berezy, odbyło się szkolenie medialne dla strażaków PSP i OSP z całego pow. krasnostawskiego. Łącznie w spotkaniu udział wzięło 83 strażaków.
Szkolenie medialne przeprowadzili:
– mł. kpt. Tomasz Stachyra – Rzecznik Prasowy Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP
– mł. kpt. Hubert Ciepły – Rzecznik Prasowy Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP
Podczas szkolenia strażacy otrzymali niezbędne informacje do profesjonalnej komunikacji i współpracy z dziennikarzami w zakresie:
– zasad organizacji polityki informacyjnej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej,
– przekazywania informacji do mediów podczas działań ratowniczych,
– bezpieczeństwa podczas wywiadów,
– zachowania się przed kamerą.
Dodatkowo st. kpt. Tomasz Wesołowski Z-ca Dowódcy Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Krasnymstawie przedstawił formalno -prawne aspekty organizacji działań ratowniczych.
Dzisiejsze szkolenie stanowi podstawę do skutecznego informowania społeczności o działaniach Straży Pożarnej oraz promowania działań w zakresie prewencji i edukacji społecznej.
Uczestników szkolenia swoją obecnością zaszczycił Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP druh Janusz Szpak.
Opracowanie i zdjęcia: KP PSP Krasnystaw
Skip to content