Komunikat kadrowy

Lubelski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie powierzył z dniem 12 marca 2024 r. niżej wymienionym oficerom PSP pełnienie obowiązków:

  • mł. bryg. Stanisławowi KOŁTUNOWI – na stanowisku komendanta miejskiego PSP w Chełmie,
  • st. kpt. Kamilowi ZAMOŚCIŃSKIEMU – na stanowisku komendanta powiatowego PSP w Hrubieszowie.

Decyzje personalne wręczył Lubelski Komendant Wojewódzki PSP st. bryg. Zenon Pisiewicz w obecności Zastępcy Komendanta Miejskiego PSP w Chełmie bryg. Wojciecha Chudoby oraz Zastępcy Komendanta Powiatowego PSP w Hrubieszowie mł. bryg. Tomasza Zwolaka.

Skip to content