Uroczyste pożegnanie bryg. Jolanty Michalczuk, st. bryg. Marcina Grabowskiego oraz kpt. Jakuba Kurczuka przechodzących na zaopatrzenie emerytalne

22 lutego 2024 roku w sali narad Komendy Wojewódzkiej PSP w Lublinie odbyło się uroczyste pożegnanie odchodzących na zaopatrzenie emerytalne bryg. Jolanty Michalczuk, st. bryg. Marcina Grabowskiego oraz kpt. Jakuba Kurczuka – pełniących służbę w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Lublinie.

W uroczystości uczestniczył pełniący obowiązki Komendanta Wojewódzkiego PSP bryg. Rafał Goliszek wraz z zastępcami st. bryg. Zenonem Pisiewiczem i st. bryg. Tomaszem Podkańskim.

Panowie Komendanci w wielu serdecznych słowach podziękowali za olbrzymi wkład pracy podczas służby oraz złożyli serdeczne życzenia zdrowia i pomyślności na nowej drodze życia.

 

 

Pani bryg. Jolanta Michalczuk związana była z Komendą Wojewódzką w Lublinie od 1994 roku. Tutaj rozpoczęła pracę w komórce finansowej – najpierw jako pracownik cywilny, a następnie od 16 kwietnia 1996 roku już jako funkcjonariusz PSP. Przez wszystkie lata pełniła służbę w tut. Wydziale Finansów, od 1 stycznia 2010 roku zajmując stanowisko zastępcy naczelnika wydziału. W okresie blisko 30 lat pracy i służby odznaczona Złotym Medalem za Długoletnią Służbę, Złotą Odznaką Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej oraz Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa.

 

 

Pan st. bryg. Marcin Grabowski z ochroną przeciwpożarową związany jest od 1996 roku, kiedy to rozpoczął studia w SGSP w Warszawie. Po ich ukończeniu w 2000 roku podjął służbę w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Lublinie. Przez cały okres służby realizował zadania w Wydziale Kontrolno-Rozpoznawczym, a z dniem 16 września 2020 roku został mianowany na stanowisko Naczelnika Wydziału. Wielokrotnie odznaczany m.in. Złotą Odznaką Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej, Brązowym Medalem za Długoletnią Służbę oraz Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa.

 

 

Pan kpt. Jakub Kurczuk służbę w PSP rozpoczął w 1998 roku jako kadet Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie. Przez blisko 4 lata od 2000 roku pełnił służbę w Komendzie Wojewódzkiej PSP jako młodszy inspektor w Wydziale Kwatermistrzowskim. Następnie kontynuował służbę w podziale bojowym Komendy Miejskiej PSP w Lublinie, gdzie zdobywał i poszerzał swoją wiedzę i umiejętności jako ratownik wysokościowy KSRG. Z dniem 1 marca 2022 roku powrócił do służby w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Lublinie, gdzie realizował zadania w Wydziale Operacyjnym, najpierw jako zastępca dyżurnego operacyjnego, następnie jako dyżurny operacyjny SKLKW PSP. Odznaczony Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę oraz Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa.

 

Opracowanie: mł. kpt. Tomasz Stachyra

Zdjęcia: mł. kpt. Tomasz Stachyra

Skip to content