Powierzenie obowiązków na stanowisku Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie

We wtorek 13 lutego 2024 r. Komendant Główny PSP nadbryg. dr inż. Mariusz Feltynowski powierzył z dniem 14 lutego 2024 r. pełnienie obowiązków Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Lublinie bryg. mgr inż. Rafałowi Goliszkowi.
Zdjęcia: kpt. Tomasz Banaczkowski KG PSP
Skip to content