Obchody Dnia Służby Cywilnej w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim

19 lutego 2024 roku w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim pełniący obowiązki Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP bryg. Rafał Goliszek uczestniczył w obchodach Dnia Służby Cywilnej.

 

Wojewoda Lubelski Krzysztof Komorski w podziękowaniu za trud codziennej pracy na rzecz korpusu służby cywilnej wręczył okolicznościowe dyplomy uznania.

 

Okolicznościowy Dyplom Uznania z Medalem Wojewody Lubelskiego, wręczony w asyście pełniącego obowiązki Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP bryg. Rafała Goliszka otrzymała Pani Agnieszka Martyna, która związana jest z Komendą Wojewódzką PSP w Lublinie od 2000 roku. Początkowo będąc magistrem prawa pracowała jako referent prawny a od listopada 2004 roku jest urzędnikiem służby cywilnej mianowanym przez Szefa Służby Cywilnej. Od 2017 roku pełni służbę w Wydziale Kontrolno-Rozpoznawczym KW PSP w Lublinie.

 

 

Dyplom Uznania Wojewody Lubelskiego z okazji Dnia Służby Cywilnej otrzymała także Pani Elżbieta Dadej, która od blisko szesnastu lat realizuje zadania starszego specjalisty w Sekcji Organizacyjno-Kadrowej Komendy Powiatowej PSP w Świdniku. Pani Elżbiecie towarzyszyła pełniąca obowiazki Komendanta Powiatowego PSP w Świdniku bryg. Emilia Skoczylas.

 

 

Wyróżnienia zostały przyznane za profesjonalizm, rzetelność i zaangażowanie w realizację codziennych zadań i wyznaczonych celów, doskonałe przygotowanie merytoryczne, sprawne łączenie wiedzy i umiejętności, etyczną postawę wobec przestrzegania zasad służby cywilnej, a także bezstronne, sumienne i efektywne wykonywanie zadań państwa.

 

 

Dzień Służby Cywilnej to święto wszystkich pracowników korpusu służby cywilnej, którzy na co dzień podejmują starania, by administracja rządowa w województwie rozwijała się i skutecznie funkcjonowała na rzecz dobra wspólnego. To także święto osób, które nie wchodząc w skład korpusu służby cywilnej, wspierają zadania wykonywane przez służbę cywilną, przyczyniając się do budowania jej historii, tradycji oraz wizerunku i sprawnego funkcjonowania urzędów państwowych.

Dzień Służby Cywilnej obchodzony jest 17 lutego. 17 lutego 1922 r. Sejm II RP uchwalił ustawę o państwowej służbie cywilnej. Była to pierwsza kompleksowa regulacja dotyczącą służby cywilnej w Polsce. Ustawa określała najważniejsze grupy zawodowe tworzące służbę cywilną oraz najważniejsze obowiązki i uprawnienia urzędników w II RP.

 

Opracowanie: KW PSP Lublin na podstawie informacji LUW

Zdjęcia: LUW/ bryg. Emilia Skoczylas

 

Skip to content