Komunikat kadrowy

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. dr inż. Mariusz Feltynowski z dniem 23 lutego 2024 roku powierzył pełnienie obowiązków Zastępcy Lubelskiego Komendanta PSP st. bryg. mgr inż. Markowi Chwalczukowi.
Akt powierzenia obowiązków wręczył Zastępca Komendanta Głównego PSP bryg. mgr inż. Paweł Frysztak.
Zdjęcia: st. bryg. Karol Kierzkowski
Skip to content