Zapowiedź wydarzenia – KP PSP Ryki uroczysta zbiórka z okazji przekazania 39 quadów dla jednostek OSP

8 grudnia 2023 roku w Komendzie Powiatowej PSP w Rykach o godzinie 11:00 odbędzie się uroczysta zbiórka z okazji przekazania dla jednostek OSP z powiatów lubartowskiego, lubelskiego, puławskiego, ryckiego i łukowskiego 39 pojazdów quad na przyczepie z  wyposażeniem za łączną kwotę 3 143 400 zł.

Projekt pn. „Dostosowanie Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na terenie województwa lubelskiego do zmian klimatycznych, zmian w środowisku naturalnym oraz zagrożeń cywilizacyjnych” – realizowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021 – 2027 w ramach Priorytetu Środowiskowego – Ochrona zasobów środowiska i klimatu – pozwolił na zakup przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej  w Lublinie – łącznie 167 sztuk pojazdów typu quad na przyczepie dla 10 jednostek PSP i dla 157 jednostek OSP włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego z terenu województwa lubelskiego. Zakupiony sprzęt trafi do wszystkich powiatów na terenie województwa lubelskiego.

#FunduszeEuropejskie

Skip to content