Uroczysta zbiórka z okazji przekazania pojazdów typu quad w Rykach

Uroczysta zbiórka z okazji przekazania pojazdów typu quad w Rykach

8 grudnia 2023 roku w Komendzie Powiatowej PSP w Rykach odbyła się uroczysta zbiórka z okazji przekazania pojazdów typu quad z przyczepami dla 39 jednostek OSP z powiatu lubartowskiego, lubelskiego, puławskiego, ryckiego i łukowskiego.

Uroczystość rozpoczęła się od złożenia meldunku Zastępcy Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Lublinie st. bryg. Tomaszowi Podkańskiemu przez dowódcę uroczystości, po czym nastąpiło podniesienie flagi państwowej i odegranie hymnu państwowego.

W uroczystości uczestniczyli także:
– w imieniu Pana Marszałka Jarosława Stawiarskiego Pan Robert Chmura – Dyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
– władze samorządowe z powiatów lubartowskiego, lubelskiego, puławskiego, ryckiego i łukowskiego,
– przedstawiciele jednostek OSP z powiatów lubartowskiego, lubelskiego, puławskiego, ryckiego i łukowskiego.

Aktu poświęcenia przekazanych pojazdów dokonał ks. bryg. Mirosław Ładniak kapelan wojewódzki lubelskich strażaków wraz z ks. Wiesławem Nestorukiem – kapelanem ryckim.

Pojazdy są własnością Komendy Wojewódzkiej PSP w Lublinie i w dniu dzisiejszym zostały przekazane do użytkowania dla  jednostek OSP włączonych do KSRG na okres 7 lat od dnia dzisiejszego. W związku z tym zawarto stosowne umowy użyczenia pomiędzy Lubelskim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie a reprezentacją Ochotniczych Straży Pożarnych.

Pojazdy typu quad otrzymały następujące jednostki OSP KSRG:

Powiat lubelski – 14 quadów

 1. OSP Matczyn
 2. OSP Borzechów
 3. OSP Chmiel
 4. OSP Dragany
 5. OSP Pawlin
 6. OSP Krasienin
 7. OSP Płouszowice
 8. OSP Strzeszkowice
 9. OSP Piotrowice
 10. OSP Stara Wieś Druga
 11. OSP Świdnik Duży Pierwszy
 12. OSP Wojciechów
 13. OSP Zakrzew
 14. OSP Żuków

Powiat puławski – 8 quadów

 1. OSP Bałtów
 2. OSP Czołna
 3. OSP Gołąb
 4. OSP Oblasy
 5. OSP Płonki
 6. OSP Pożóg
 7. Nałęczów
 8. Wąwolnica

Powiat rycki – 5 quadów

 1. OSP Stężyca
 2. OSP Dęblin-Masów
 3. OSP Nowodwór
 4. OSP Leopoldów
 5. OSP Ułęż

Powiat lubartowski– 11 quadów

 1. OSP Abramów
 2. OSP Wólka Rokicka
 3. OSP Firlej
 4. OSP Ostrów Lubelski
 5. OSP Przytoczno
 6. OSP Samoklęski
 7. OSP Talczyn
 8. OSP Michów
 9. OSP Nowa Wola
 10. OSP Ostrówek
 11. OSP Uścimów

Powiat łukowski – 1 quady

 1. OSP Serokomla

 

Wartość 1 Quada z przyczepką i wyposażeniem to 80600 zł.
Wartość przekazanych 39 quadów w Rykach to 3 143 400 zł.

Opis projektu.

Projekt pn. „Dostosowanie Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na terenie województwa lubelskiego do zmian klimatycznych, zmian w środowisku naturalnym oraz zagrożeń cywilizacyjnych” – realizowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021 – 2027 w ramach Priorytetu Środowiskowego – Ochrona zasobów środowiska i klimatu – pozwolił na zakup przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie – łącznie 167 sztuk pojazdów typu quad na przyczepie dla 10 jednostek PSP i dla 157 jednostek OSP włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego z terenu województwa lubelskiego. Zakupiony sprzęt trafi do wszystkich powiatów na terenie województwa.

Całkowita wartość projektu to 130  612 910 zł  w tym całkowite wydatki kwalifikowalne 129 198 190 zł. Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to 107 477 640 zł.

#FunduszeEuropejskie

Opracowanie i zdjęcia: mł. kpt. Tomasz Stachyra

 

 

Skip to content