Uroczysta zbiórka z okazji przekazania pojazdów dla Komend Powiatowych i Miejskich PSP woj. lubelskiego

Uroczysta zbiórka z okazji przekazania 27 pojazdów dla Komend Powiatowych i Miejskich PSP woj. lubelskiego.

28 grudnia 2023 roku na terenie Ośrodka Szkolenia Komendy Wojewódzkiej PSP w Lublinie  odbyła się uroczysta zbiórka z okazji przekazania 27 pojazdów dla Komend Powiatowych i Miejskich PSP woj. lubelskiego.

Uroczystość rozpoczęła się od złożenia meldunku Lubelskiemu Komendantowi Wojewódzkiego PSP w Lublinie nadbrygadierowi Grzegorzowi Alinowskiemu przez dowódcę uroczystości, po czym nastąpiło podniesienie flagi państwowej i odegranie hymnu państwowego.

W uroczystości uczestniczyli także:
– Marszałek Województwa Lubelskiego Pan Jarosław Stawiarski,
– Zastępca Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Lublinie Pani Anna Pokwapisz,
– Komendanci Powiatowi i Miejscy PSP woj. lubelskiego.

Przekazania pojazdów dokonał Lubelski Komendant wojewódzki PSP w Lublinie w asyście Marszałka Województwa Lubelskiego Pana Jarosława Stawiarskiego i Zastępcy Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Lublinie Pani Anny Pokwapisz.

Aktu poświęcenia przekazanych pojazdów dokonał ks. bryg. Mirosław Ładniak kapelan wojewódzki lubelskich strażaków.

Pojazdy są własnością Komendy Wojewódzkiej PSP w Lublinie i w dniu dzisiejszym zostały przekazane do użytkowania dla  jednostek PSP.

Poniżej opis projektów i przekazane pojazdy:

Projekt pn. „Dostosowanie Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na terenie województwa lubelskiego do zmian klimatycznych, zmian w środowisku naturalnym oraz zagrożeń cywilizacyjnych” (DKSRG). Projekt został złożony do dofinansowania dla naboru nr FELU.03.01-IZ.00-001/23 w ramach Priorytetu III Ochrona zasobów środowiska i klimatu, Działania 3.1 Bezpieczeństwo ekologiczne, typ projektu 1 i 2 Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027.

Całkowita wartość projektu to 130 612 910 zł w tym koszty kwalifikowalne 129 198 190 zł. Okres realizacji projektu  2023 – 2025 r.

W 2023 r. dla KW PSP w Lublinie zakupiony został samochód operacyjny do obsługi projektu za kwotę 466 170 zł.

 

Projekt pn. „Wsparcie systemu ratowniczo – gaśniczego” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (PO IiŚ) Oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, działanie 2.1. Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska.

Wartość projektu to 122 702,700 PLN, w tym finansowanie 100% z budżetu Unii Europejskiej

Realizacja projektu została zaplanowana na lata 2022-2023.

W 2023 r. dla KW PSP w Lublinie zakupiono:

– Autobus do przewozu osób (ilość miejsc: 10-29) 1 szt. – za kwotę 551 827,20 zł – użyczony dla KM PSP Chełm;

– Autobus do przewozu osób (ilość miejsc: min. 30) 1 szt. – za kwotę 2 189 400 zł dla KW PSP Lublin,

– Samochód gaśniczy – ciągnik siodłowy z naczepą – cysterną do wody  2 szt. – za kwotę 4 257 030 zł – użyczone dla KP PSP Kraśnik, KP PSP Łuków,

– Wielofunkcyjny pojazd typu quad z układem jezdnym 6×6, z alternatywnym napędem gąsienicowym oraz przyczepą do jego transportu 1 szt.- za kwotę 205 000 zł – użyczony dla KM PSP Biała Podlaska,

– Zdalnie sterowany pojazd do gaszenia pożarów i likwidacji zagrożeń CBRNE wraz z platforma do jego transportu  1 szt. – za kwotę 1 298 000 zł – użyczony KM PSP Lublin,

– Transporter kołowy przystosowany do przemieszczania się w trudnodostępnym terenie wraz z przyczepa do jego transportu 1 szt. za kwotę 1 276 500 zł – użyczony dla KP PSP Lubartów,

– Transporter kołowy przystosowany do przemieszczania się w trudnodostępnym terenie wraz z przyczepa do jego transportu 1 szt. za kwotę 1 180 000  zł – użyczony dla KM PSP Chełm.

 

„Samochody pożarnicze do działań z zakresu zwalczania zagrożeń dla środowiska” zakupione  w ramach realizacji umowy nr 1324/2023/Wn03/NZ-ur-lz/D  z dnia 03.07.2023 r. podpisanej z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W 2023 r. zakupiono w ramach projektu:

– Lekki samochód rozpoznawczo ratowniczy (10 szt.) za kwotę – 3 087 910,65 zł dla KM PSP Biała Podlaska, KP PSP Biłgoraj, KP PSP Hrubieszów, KP PSP Krasnystaw, KP PSP Janów Lubelski, KP PSP Opole Lubelskie, KM PSP Zamość, KP PSP Ryki, KP PSP Świdnik, KP PSP Włodawa

– Lekki samochód do przewozu ratowników (2 szt.)  za kwotę – 609 160 zł dla KP PSP Hrubieszów, KP PSP Puławy

– Lekki samochód operacyjny (1 szt.) za kwotę – 137 000 zł dla KM PSP Biała Podlaska

– Średni samochód ratowniczo  – gaśniczy z napędem 4×2, min. pojemność zbiornika 2500l, min moc silnika 230 kW (2 szt.)  za kwotę 2 287 185  zł dla KW PSP Lublin, KM PSP Chełm

– Średni samochód ratowniczo  – gaśniczy z napędem 4×4, min. pojemność zbiornika 2500l, min. Moc silnika 210 kW (1 szt.) za kwotę 1 170 960 zł dla KP PSP Tomaszów Lubelski

– Ciężki samochód ratowniczo gaśniczy z napędem 4×4, min. pojemność zbiornika 5000l, min. moc silnika 235 kW (2 szt.) za kwotę 2 739 948 zł dla KM PSP Zamość, KP PSP Parczew

 

Projekt został dofinansowany ze środków NFOŚiGW w wysokości 4 800 000 zł co stanowiło 47,85% kosztów całkowitych zadania.

#FunduszeEuropejskie

Opracowanie i zdjęcia: mł. kpt. Tomasz Stachyra

 

Skip to content