„Bitwa o remizy” – zakres przedmiotowy oraz wykaz jednostek OSP wytypowanych do dofinansowania

 

6 grudnia 2023 roku Pan Maciej Wąsik, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji zatwierdził Zakres przedmiotowy przedsięwzięcia „Bitwa o remizy”, przewidziany do dofinansowania ze środków będących w dyspozycji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Niniejszy wykaz asortymentowy dostępny jest w załączniku poniżej.

Poniżej, zamieszczono również listę jednostek OSP wyznaczonych przez zespoły (powołane zgodnie z Instrukcją Ministra Klimatu i Środowiska oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji) do dofinansowania ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach przedsięwzięcia „Bitwa o remizy”.
Lista jednostek może ulec zmianie podczas dalszych prac zespołów a stosowne umowy o realizację zadania publicznego będą zawierane z jednostkami OSP po dniu 01.01.2024 r.

Materiały

Zakres przedmiotowy przedsięwzięcia „Bitwa o remizy”
ASORTYMENT​_ZATWIERDZONY​_6122023.pdf 2.08MB

 

Lista jednostek OSP wyznaczonych przez zespoły do dofinansowania w ramach środków MSWiA (07.12.2023)
Lista​_jednostek​_ubiegających​_się​_o​_dofinansowanie​_ze​_środków​_MSWiA.xlsx 0.07MB

Skip to content