Pojazdy typu quad z napisem straż ustawione jeden za drugim

Uroczysta zbiórka z okazji przekazania pojazdów typu quad w Krasnymstawie

24 listopada 2023 roku w Komendzie Powiatowej PSP w Krasnymstawie odbyła się uroczysta zbiórka z okazji przekazania pojazdów typu quad z przyczepami dla 39 jednostek OSP z powiatu chełmskiego, hrubieszowskiego, krasnostawskiego, łęczyńskiego, świdnickiego oraz tomaszowskiego oraz dla KM PSP w Chełmie i 3 Komend Powiatowych PSP – Hrubieszowie, Łęcznej oraz Świdniku.

Uroczystość rozpoczęła się od złożenia meldunku Lubelskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu PSP w Lublinie nadbryg. Grzegorzowi Alinowskiemu przez dowódcę uroczystości, po czym nastąpiło podniesienie flagi państwowej i odegranie hymnu państwowego.

W uroczystości uczestniczyli także:

– Anna Dąbrowska-Banaszek – Poseł na Sejm RP
– Jarosław Stawiarski – Marszałek Województwa Lubelskiego
– Anna Kruk – Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.
– władze samorządowe z powiatów chełmskiego, hrubieszowskiego, krasnostawskiego, łęczyńskiego, świdnickiego oraz tomaszowskiego
– przedstawiciele jednostek PSP i OSP z powiatów chełmskiego, hrubieszowskiego, krasnostawskiego, łęczyńskiego, świdnickiego oraz tomaszowskiego

Aktu poświęcenia przekazanych pojazdów dokonał ks. bryg. Mirosław Ładniak kapelan wojewódzki lubelskich strażaków wraz z ks. kan. Jarosławem Wójcikiem – kapelanem krasnostawskim.

Pojazdy są własnością Komendy Wojewódzkiej PSP w Lublinie i w dniu dzisiejszym zostały przekazane do użytkowania dla  jednostek OSP włączonych do KSRG na okres 7 lat od dnia dzisiejszego. W związku z tym zawarto stosowne umowy użyczenia pomiędzy Lubelskim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie a reprezentacją Ochotniczych Straży Pożarnych.

Pojazdy typu quad otrzymały następujące jednostki OSP KSRG:

Powiat chełmski – 11 quadów

 1. KM PSP w Chełmie
 2. OSP Sawin
 3. OSP Dubienka
 4. OSP Kamień
 5. OSP Kanie
 6. OSP Ostrów
 7. OSP Ruda
 8. OSP Siedliszcze
 9. OSP Wierzbica
 10. OSP Wojsławice
 11. OSP Żmudź

Powiat hrubieszowski – 6 quadów

 1. KP PSP w Hrubieszowie
 2. OSP Horodło
 3. OSP Mircze
 4. OSP Trzeszczany
 5. OSP Werbkowice
 6. OSP Uchanie

Powiat krasnostawski – 8 quadów

 1. OSP Kraśniczyn
 2. OSP Izbica
 3. OSP Małochwiej Duży
 4. OSP Krzywe
 5. OSP Rudnik
 6. OSP Siennica Różana
 7. OSP Krakowskie Przedmieście
 8. OSP Żółkiewka

Powiat łęczyński– 5 quadów

 1. KP PSP w Łęcznej
 2. OSP Cyców
 3. OSP Rogóźno
 4. OSP Milejów
 5. OSP Łęczna

Powiat świdnicki – 3 quady

 1. KP PSP w Świdniku
 2. OSP Piaski
 3. OSP Trawniki

Powiat tomaszowski – 10 quadów

 1. OSP Bełżec
 2. OSP Jarczów
 3. OSP Krynice
 4. OSP Lubycza Królewska
 5. OSP Łaszczów
 6. OSP Majdan Górny
 7. OSP Majdan Sopocki
 8. OSP Telatyn
 9. OSP Tarnawatka
 10. OSP Ulhówek

 

Wartość 1 Quada z przyczepką i wyposażeniem to 80600 zł.
Wartość przekazanych 43 quadów w Krasnymstawie to 3 465 800 zł.

Opis projektu.

Projekt pn. „Dostosowanie Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na terenie województwa lubelskiego do zmian klimatycznych, zmian w środowisku naturalnym oraz zagrożeń cywilizacyjnych” – realizowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021 – 2027 w ramach Priorytetu Środowiskowego – Ochrona zasobów środowiska i klimatu – pozwolił na zakup przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie – łącznie 167 sztuk pojazdów typu quad na przyczepie dla 10 jednostek PSP i dla 157 jednostek OSP włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego z terenu województwa lubelskiego. Zakupiony sprzęt trafi do wszystkich powiatów na terenie województwa.

Całkowita wartość projektu to 130  612 910 zł  w tym całkowite wydatki kwalifikowalne 129 198 190 zł. Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to 107 477 640 zł.

#FunduszeEuropejskie

Opracowanie i zdjęcia: mł. kpt. Tomasz Stachyra

Skip to content