Komenda Wojewódzka PSP w Lublinie wyróżniona przez Polski Czerwony Krzyż

Komenda Wojewódzka PSP w Lublinie wyróżniona przez Polski Czerwony Krzyż

25 listopada 2023 r. w Sali Kolumnowej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyła się uroczysta Gala Krwiodawców. Była ona elementem Dni Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża obchodzonych co roku w dniach 22 – 26 listopada. Podczas spotkania szczególnie wyróżniający się zasłużeni honorowi dawcy krwi otrzymali odznaczenia państwowe, odznaki resortowe oraz Medale wydane z okazji 65-lecia Honorowego Krwiodawstwa PCK. Medalem 65-lecia Honorowego Krwiodawstwa PCK wyróżniona została Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie. Wyróżnienie odebrał Zastępca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Piotr Zmarz. Uroczystość była też okazją do spotkań, rozmów i często wspomnień wieloletnich krwiodawców i członków Polskiego Czerwonego Krzyża.

W Komendzie Wojewódzkiej PSP w Lublinie od 2019 r funkcjonuje Klub Honorowych Dawców Krwi PCK skupiający także strażaków z komend powiatowych (miejskich) PSP woj. lubelskiego. Lubelscy strażacy w 2022 r. oddali ponad 400 litrów krwi.

Podczas uroczystości wyróżniony został także jeden ze strażaków Komendy Wojewódzkiej PSP w Lublinie, st. bryg. Michał Badach, honorowy krwiodawca od blisko 30 lat, który oddał dotychczas prawie 30 litrów krwi.  Odznaczony został odznaką Ministra Zdrowia „Honorowy Dawca Krwi Zasłużony dla Zdrowia Narodu”.

Opracowanie: KW PSP Lublin.

Zdjęcia: Małgorzata Genca/Kurier Lubelski, st. bryg. Michał Badach, PCK.

 

Skip to content