Uroczyste przekazanie pojazdów quad dla jednostek PSP i OSP z terenu woj. lubelskiego w Radzyniu

Uroczyste przekazanie pojazdów quad dla jednostek PSP i OSP z terenu woj. lubelskiego w Radzyniu Podlaskim

13 października 2023 roku na dziedzińcu Pałacu Potockich w Radzyniu Podlaskim odbyła się uroczysta zbiórka z okazji przekazania pojazdów typu quad z przyczepami dla 38 jednostek OSP z powiatu bialskiego, łukowskiego, parczewskiego, radzyńskiego i włodawskiego oraz dla KM PSP w Białej Podlaskiej i 4 Komend Powiatowych w Łukowie, Parczewie, Radzyniu i Włodawie.

Uroczystość rozpoczęła się od złożenia meldunku Lubelskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu PSP w Lublinie nadbryg. Grzegorzowi Alinowskiemu przez dowódcę uroczystości, po czym nastąpiło podniesienie flagi państwowej i odegranie hymnu państwowego.

W uroczystości uczestniczyli także:

– Marcin Romanowski – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości
– Robert Gmitruczuk – Wicewojewoda Lubelski
– Zdzisław Szwed – Członek Zarządu Województwa Lubelskiego
– Ryszard Madziar – Przedstawiciel Ministra Aktywów Państwowych
– władze samorządowe z powiatów bialskiego, łukowskiego, parczewskiego, radzyńskiego i włodawskiego
– przedstawiciele jednostek PSP i OSP z powiatów bialskiego, łukowskiego, parczewskiego, radzyńskiego i włodawskiego.

 

Aktu poświęcenia przekazanych pojazdów dokonał ks. bryg. Mirosław Ładniak kapelan wojewódzki lubelskich strażaków wraz z ks. Henrykiem Och – kapelanem radzyńskim.

Pojazdy są własnością Komendy Wojewódzkiej PSP w Lublinie i w dniu dzisiejszym zostały przekazane do użytkowania dla  jednostek OSP włączonych do KSRG na okres 7 lat od dnia dzisiejszego. W związku z tym zawarto stosowne umowy użyczenia pomiędzy Lubelskim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie a reprezentacją Ochotniczych Straży Pożarnych.

Pojazdy typu quad otrzymały następujące jednostki OSP KSRG:

Powiat bialski – 14 quadów

 1. KM PSP w Białej Podlaskiej
 2. OSP Konstantynów
 3. OSP Leśna Podlaska
 4. OSP Łomazy
 5. OSP Piszczac
 6. OSP Rokitno
 7. OSP Rzeczyca z gm. Międzyrzecz Podl.
 8. OSP Sitnik z g, Biała Podlaska
 9. OSP Sławatycze
 10. OSP Sosnówka
 11. OSP Tuczna
 12. OSP Wisznice
 13. OSP Zalesie
 14. OSP Żerocin z gm. Drelów

Powiat łukowski – 9 quadów

 1. KP PSP w Łukowie
 2. OSP Gręzówka z gm. Łuków
 3. OSP Jedlanka z gm. Stoczek Łukowski
 4. OSP Karwów z gm. Trzebieszów
 5. OSP Ksawerynów z gm. Wola Mysłowska
 6. OSP Okrzeja z gm. Krzywda
 7. OSP Stanin
 8. OSP Świderki z gm. Wojcieszków
 9. OSP Trzebieszów Drugi

Powiat parczewski – 6 quadów

 1. KP PSP w Parczewie
 2. OSP Chmielów z gm. Dębowa Kłoda
 3. OSP Gęś z gm. Jabłoń
 4. OSP Podedwórze
 5. OSP Siemień
 6. OSP Sosnowica

Powiat radzyński – 7 quadów

 1. KP PSP w Radzyniu Podl.
 2. OSP Borki
 3. OSP Czemierniki
 4. OSP Kąkolewnica
 5. OSP Przegaliny Duże z gm. Komarówka Podlaska
 6. OSP Sobole z gm. Ułan-Majorat
 7. OSP Wohyń

Powiat włodawski – 7 quadów

 1. KP PSP we Włodawie
 2. OSP Dołhobrody z gm. Hanna
 3. OSP Stary Brus
 4. OSP Urszulin
 5. OSP Włodawa
 6. OSP Wola Uhruska
 7. OSP Wyryki

Wartość 1 Quada z przyczepką i wyposażeniem to 80600 zł.
Wartość przekazanych 43 quadów w Radzyniu Podlaskim to 3 465 800 zł.

Opis projektu.

Projekt pn. „Dostosowanie Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na terenie województwa lubelskiego do zmian klimatycznych, zmian w środowisku naturalnym oraz zagrożeń cywilizacyjnych” – realizowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021 – 2027 w ramach Priorytetu Środowiskowego – Ochrona zasobów środowiska i klimatu – pozwolił na zakup przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie – łącznie 167 sztuk pojazdów typu quad na przyczepie dla 10 jednostek PSP i dla 157 jednostek OSP włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego z terenu województwa lubelskiego. Zakupiony sprzęt trafi do wszystkich powiatów na terenie województwa.

Całkowita wartość projektu to 130  612 910 zł  w tym całkowite wydatki kwalifikowalne 129 198 190 zł. Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to 107 477 640 zł.

#FunduszeEuropejskie

Opracowanie i zdjęcia: mł. kpt. Tomasz Stachyra

Skip to content