Uroczysta zbiórka z okazji przekazania samochodu dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Potoku Wielkim

Uroczysta zbiórka z okazji przekazania samochodu dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Potoku Wielkim

30 września 2023 roku odbyło się uroczyste przekazanie nowego lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Potoku Wielkim.

W uroczystości uczestniczyli udział wzięli:

– nadbryg. Grzegorz Alinowski     – Lubelski Komendanta Wojewódzki Państwowej   Straży  Pożarnej

–  Pani Anna Baluch                        – Radna do Sejmiku Wojewódzkiego

–  Pani Anna Pokwapisz                 – Zastępca Prezesa WFOŚiGW w Lublinie

–  ks. Artur Dyjak                              – Proboszcz Parafii w Potoku Wielkim

–  st. bryg. Grzegorz Pazdrak          – Komendant Powiatowy PSP w Janowie Lubelskim wraz z funkcjonariuszami KP PSP w Janowie Lub.

–  Kierownicy jednostek organizacyjnych z terenu Gminy Potok Wielki.

 

Uroczystość rozpoczęła się od złożenia meldunku Lubelskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie nadbrygadierowi Grzegorzowi Alinowskiemu przez dowódcę uroczystości dh Romualda Młynarczyka, po czym nastąpiło podniesienie flagi państwowej i odegranie hymnu państwowego.

Zaproszonych Gości powitał Wójt Gminy Potok Wielki Pan Leszek Nosal. który przedstawił okoliczność z jakiej odbywa się uroczysty apel. Koszt zakupu samochodu wyniósł 341 400,00  zł. z czego: 170 700,00 zł. zł. dotacja z WFOŚiGW w Lublinie, 170 700,00 . zł. środki Urzędu Gminy Potok Wielki.

Uroczystego przekazania samochodu dokonał Lubelski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie nadbryg. Grzegorz Alinowski oraz: Pani Anna Baluch – Radna do Sejmiku Wojewódzkiego, Pani Anna Pokwapisz Zastępca Prezesa WFOŚiGW w Lublinie, wójt Gminy Potok Wielki Leszek Nosal. oraz Komendant Powiatowy PSP w Janowie Lubelskim st. bryg. Grzegorz Pazdrak.

 

Poświęcenia dokonał ks. Artur Dyjak Proboszcz Parafii w Potoku Wielkim.

 

W dalszej części uroczystego apelu Pan Michał Moskal – Przedstawiciel Wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego, Lubelski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie nadbryg. Grzegorzowi Alinowski, Wójt Gminy Potok Wielki Leszek Nosal oraz Komendant Powiatowy PSP st. bryg. Grzegorz Pazdrak wręczyli jednostce OSP Potok Wielki 10 kompletów umundurowania specjalnego, 5 hełmów strażackich oraz 5 par butów specjalnych zakupionych z dotacji spółek Skarbu Państwa.

Na zakończenie głos zabrali nadbryg. Grzegorz Alinowski, Pani Anna Baluch, Pani Anna Pokwapisz, Komendant Powiatowy PSP st. bryg. Grzegorz Pazdrak, którzy podziękowali druhom za ich społeczną i bezinteresowną działalność oraz gratulowali nowo przekazanego lekkiego samochodu ratowniczo gaśniczego.

Opracowanie i zdjęcia: KP PSP Janów Lubelski

 

Skip to content