Uroczysta zbiórka z okazji przekazania lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Ujściu

Uroczysta zbiórka z okazji przekazania lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Ujściu

30 września 2023 roku na placu przed remizą OSP miało miejsce uroczyste poświęcenie i przekazanie nowego lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ujściu.
W uroczystości uczestniczyli zaproszeni goście:
– Michał Moskal -Przedstawiciel Wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego
– Kazimierz Choma – Poseł na Sejm RP,
– nadbryg. Grzegorz Alinowski – Lubelski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie
– st. bryg. Grzegorz Pazdrak – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Janowie Lubelskim
– Krzysztof Kołtyś – Burmistrz Janowa Lubelskiego
– Czesław Krzysztoń – Wiceburmistrz Janowa Lubelskiego
– ks. Kazimierz Sagan – Proboszcz Parafii Momoty Górne
– Pracownicy Urzędu Miasta i Gminy Janów Lubelski.
Uroczystość rozpoczęła się od złożenia meldunku Lubelskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie nadbrygadierowi Grzegorzowi Alinowskiemu przez dowódcę uroczystości dh Mirosława Powęzkę, po czym nastąpiło podniesienie flagi państwowej i odegranie hymnu państwowego.
Zaproszonych Gości powitał Burmistrz Janowa Lubelskiego Krzysztof Kołtyś. oraz przedstawił okoliczność z jakiej odbywa się uroczysty apel, dziękując przy tym Panu Michałowi Moskalowi za pomoc i zaangażowanie w zakupie lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Ujście.
Koszt zakupu samochodu wyniósł 372 tys. zł. z czego: 186 tys. zł. dotacja z WFOŚiGW w Lublinie, 171 tys. zł. środki Urzędu Miasta i Gminy Janów Lubelski i 15 tys. zł. datacja z Fundacji PKP.
Uroczystego przekazania samochodu dokonał Przedstawiciel Wiceministra Jarosława Kaczyńskiego Michał Moskal, Lubelski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie nadbrygadier Grzegorz Alinowski, Burmistrz Janowa Lubelskiego Krzysztof Kołtyś. oraz Komendant Powiatowy PSP st. bryg. Grzegorz Pazdrak. Poświęcenia samochodu dokonał ks. Kazimierz Sagan Proboszcz Parafii Momoty Górne.
W dalszej części uroczystego apelu Pan Michał Moskal – Przedstawiciel Wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego, Kazimierz Choma – Poseł na Sejm RP wraz z Burmistrzem Janowa Lubuskiego Krzysztofem Kołtysiem wręczyli jednostce OSP Ujście – 5 kompletów umundurowania specjalnego zakupionych z dotacji Fundacji PKP.
Na zakończenie głos zabrali Pan Michał Moskal, Pan Kazimierz Choma oraz  nadbrygadier Grzegorz Alinowski – dziękując za społeczną bezinteresowną działalność  jednostki OSP Ujście i gratulując nowo przekazanego lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego.
Opracowanie i zdjęcia: KP PSP Janów Lubelski
Skip to content