Uroczysta zbiórka z okazji przekazania 18 pojazdów quad dla jednostek OSP z terenu powiatów janowskiego, kraśnickiego i opolskiego

Uroczysta zbiórka z okazji przekazania 18 pojazdów quad dla jednostek OSP z terenu powiatów janowskiego, kraśnickiego i opolskiego

9 października 2023 roku na Placu Komendy Powiatowej PSP w Kraśniku odbyła się uroczysta zbiórka z okazji przekazania 18 pojazdów quad dla jednostek OSP z terenu powiatów janowskiego, kraśnickiego i opolskiego.

Uroczystość rozpoczęła się od złożenia meldunku Lubelskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu PSP w Lublinie nadbryg. Grzegorzowi Alinowskiemu przez dowódcę uroczystości, po czym nastąpiło podniesienie flagi państwowej i odegranie hymnu państwowego.

W uroczystości uczestniczyli także:

– Jarosław Stawiarski – Marszałek Województwa Lubelskiego

– Kazimierz Choma – Poseł na Sejm RP

– Anna Baluch – Radna Sejmiku Województwa Lubelskiego

– władze samorządowe z powiatów janowskiego, kraśnickiego i opolskiego,

– przedstawiciele jednostek OSP z powiatów janowskiego, kraśnickiego i opolskiego.

 

Przekazania dokonał Pan Jarosław Stawiarski Marszałek Województwa Lubelskiego w asyście Kazimierza Chomy Posła na Sejm RP i Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Lublinie nadbryg. Grzegorza Alinowskiego.

Aktu poświęcenia dokonał ks. bryg. Mirosław Ładniak kapelan wojewódzki lubelskich strażaków wraz z ks. kan. Grzegorzem Stąsiekiem kapelanem powiatowym kraśnickich strażaków.

Pojazdy są własnością Komendy Wojewódzkiej PSP w Lublinie i w dniu dzisiejszym zostały przekazane do użytkowania dla  jednostek OSP włączonych do KSRG na okres 7 lat od dnia dzisiejszego. W związku z tym zawarto stosowne umowy użyczenia pomiędzy Lubelskim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie a reprezentacją Ochotniczych Straży Pożarnych.

 

Pojazdy typu quad otrzymały następujące jednostki OSP KSRG:

Powiat janowski – 5 quadów

 1. OSP Aleksandrówka z gm. Batorz – 1 szt.
 2. OSP Chrzanów – 1 szt.
 3. OSP Dzwola – 1 szt.
 4. OSP Godziszów II – 1 szt.
 5. OSP Potok Wielki – 1 szt.

Powiat kraśnicki – 8 quadów

 1. OSP Blinów – 1 szt.
 2. OSP Boby Wieś – 1. szt.
 3. OSP Gościeradów Folwark – 1 szt.
 4. OSP Liśnik Duży – 1 szt.
 5. OSP Szastarka Stacja – 1 szt.
 6. OSP Trzydnik Duży – 1 szt.
 7. OSP Wilkołaz – 1 szt.
 8. OSP Zakrzówek – 1 szt.

Powiat opolski – 5 quadów

 1. OSP Boiska Kolonia z gm. Józefów nad Wisłą – 1 szt.
 2. OSP Braciejowice – 1. szt.
 3. OSP Noworąblów – 1 szt.
 4. OSP Poniatowa – 1 szt.
 5. OSP Puszno Godowskie – 1 szt.

 

Wartość 1 Quada z przyczepką i wyposażeniem to 80600 zł.

Wartość przekazanych 18 quadów w Kraśniku to 1 450 800 zł.

 

Opis projektu.

Projekt pn. „Dostosowanie Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na terenie województwa lubelskiego do zmian klimatycznych, zmian w środowisku naturalnym oraz zagrożeń cywilizacyjnych” – realizowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021 – 2027 w ramach Priorytetu Środowiskowego – Ochrona zasobów środowiska i klimatu – pozwolił na zakup przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej
w Lublinie – łącznie 167 sztuk pojazdów typu quad na przyczepie dla 10 jednostek PSP i dla 157 jednostek OSP włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego z terenu województwa lubelskiego. Zakupiony sprzęt trafi do wszystkich powiatów na terenie województwa.

Całkowita wartość projektu to 130  612 910 zł  w tym całkowite wydatki kwalifikowalne 129 198 190 zł. Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to 107 477 640 zł.

#FunduszeEuropejskie

Opracowanie i zdjęcia: mł. kpt. Tomasz Stachyra

 

 

Skip to content