Lubelski Komendant Wojewódzki wręcza Pani brygadier Katarzynie Grzegorczyk-Wysockiej mianowanie na stanowisko Naczelnika Wydziału Organizacji i Nadzoru

Komunikat kadrowy

Lubelski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie nadbrygadier Grzegorz Alinowski z dniem
1 listopada 2023 roku  mianował na stanowisko naczelnika Wydziału Organizacji i Nadzoru w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Lublinie bryg. Katarzynę Grzegorczyk-Wysocką.

Zdjęcia: mł. kpt. Tomasz Stachyra

Skip to content