KM PSP Zamość i KP PSP Kraśnik – uroczyste przekazanie pojazdów typu quad na przyczepie dla jednostek OSP włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego z terenu woj. lubelskiego

9 października 2023 roku w Komendzie Miejskiej PSP w Zamościu o godzinie 10:00 odbędzie się uroczysta zbiórka z okazji przekazania dla jednostek OSP z powiatów zamojskiego i biłgorajskiego 24 pojazdów quad na przyczepie z  wyposażeniem za łączną kwotę 1’934 400 zł.

Tego samego dnia w Komendzie Powiatowej PSP w Kraśniku o godzinie 15:00 odbędzie się uroczysta zbiórka z okazji przekazania dla jednostek OSP z powiatów: janowskiego, kraśnickiego i  opolskiego 18 pojazdów quad na przyczepie z  wyposażeniem za łączną kwotę 1’450 800 zł.

 

Projekt pn. „Dostosowanie Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na terenie województwa lubelskiego do zmian klimatycznych, zmian w środowisku naturalnym oraz zagrożeń cywilizacyjnych” – realizowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021 – 2027 w ramach Priorytetu Środowiskowego – Ochrona zasobów środowiska i klimatu – pozwolił na zakup przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej  w Lublinie – łącznie 167 sztuk pojazdów typu quad na przyczepie dla 10 jednostek PSP i dla 157 jednostek OSP włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego z terenu województwa lubelskiego. Zakupiony sprzęt trafi do wszystkich powiatów na terenie województwa lubelskiego.

#FunduszeEuropejskie

 

Skip to content