Uroczysta zbiórka z okazji przekazania samochodu dla Komendy Powiatowej PSP w Janowie Lubelskim oraz jednostki OSP Potok Wielki

Uroczysta zbiórka z okazji przekazania samochodu dla Komendy Powiatowej PSP w Janowie Lubelskim oraz jednostki OSP Potok Wielki

26 września 2023 roku na placu w Komendzie Powiatowej PSP w Janowie Lubelskim miało miejsce uroczyste poświęcenie i przekazanie nowego samochodu ratowniczo gaśniczego dla komendy. Użytkowany samochód ratowniczo gaśniczy w komendzie został przekazany do Ochotniczej Straży Pożarnej w Potoku Wielkim.
W uroczystości uczestniczyli także:
– Pan Bolesław Gzik – Wicewojewoda Lubelski,
– nadbryg. Grzegorz Alinowski – Lubelski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej
– Ryszard Majkowski – Radny do Sejmiku Wojewódzkiego,
– Pani Anna Baluch – Radna do Sejmiku Wojewódzkiego
– Artur Pizoń – Starosta Janowski
– Pan Michał Komacki – Wicestarosta janowski
– Pan Waldemar Kuśmierczyk – Nadleśniczy Nadleśnictwa Janów Lubelski
– Burmistrzowie i Wójtowie Powiatu Janowskiego,
– Radni Powiatowi na czele z przewodniczącym rady Panem Sławomirem Dworakiem
Uroczystość rozpoczęła się od złożenia meldunku Lubelskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie nadbryg. Grzegorzowi Alinowskiemu przez dowódcę uroczystości st. kpt. Tomasza Albiniaka, po czym nastąpiło podniesienie flagi państwowej i odegranie hymnu państwowego.
Komenda Powiatowa PSP w Janowskie Lubelskim otrzymała :
– ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy GCBA 5/32 4×4 na podwoziu VOLVO FMX z kompletnym wyposażeniem– zakupiony w ramach projektu „Drogi V – czyli „Usprawnienie systemu ratownictwa na drogach – etap V”, realizowanego przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej i przekazany Komendzie Powiatowej PSP w Janowie Lubelskim. Koszt zakupu samochodu wyniósł 1,9 mln. zł.
Do jednostki OSP Potok Wielki został przekazany:
– ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy GCBA 5/32 4×4 na podwoziu samochodu Tatra
Przekazania dokonał Lubelski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie nadbryg. Grzegorz Alinowski w asyście Wicewojewody Lubelskiego Pana Bolesława Gzika, oraz Starosty janowskiego Pana Artura Pizonia .
Poświęcenia dokonał ks. bryg. Mirosław Ładniak kapelan wojewódzki oraz ks. Józef Krawczyk Wójcik kapelan powiatowy strażaków.
Na zakończenie głos zabrali zaproszeni goście. Uroczysty apel zakończył st.bryg.Grzegorz Pazdrak Komendant Powiatowy PSP w Janowie Lubelskim dziękując za tak ważny dla strażaków janowskich, a zarazem tak drogi „ prezent” który otrzymała komenda w postaci ciężkiego samochodu ratowniczo gaśniczego.
Opracowanie i zdjęcia: KP PSP Janów Lubelski
Skip to content