Rozpoczęcie szkolenia podstawowego w zawodzie strażak

Rozpoczęcie szkolenia podstawowego w zawodzie strażak

25 września 2023 roku na terenie Ośrodka Szkolenia Komendy Wojewódzkiej PSP w Lublinie odbyło się uroczyste rozpoczęcie szkolenia podstawowego w zawodzie strażak.

 

 

W uroczystości uczestniczyli:
– Lubelski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie nadbrygadier Grzegorz Alinowski,
– Zastępca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie st. bryg. Tomasz Podkański,
– bryg. mgr inż. Marcin Szewerniak Zastępca Komendanta Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie,
– bryg. Artur Szewczyk Główny Specjalista ds. nadzoru dydaktycznego Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie.
W szkoleniu, które będzie trwało od 25 września do 22 grudnia 2023 roku weźmie udział 34 słuchaczy szkolenia podstawowego w zawodzie strażak. Kierownikiem szkolenia jest kpt. Karol Góra.
Cel szkolenia podstawowego w zawodzie strażak:
1. Celem szkolenia jest przygotowanie słuchacza do wykonywania zawodu strażak w jednostkach ochrony przeciwpożarowej, w tym w Państwowej Straży Pożarnej.
2. Celem szkolenia w bloku podstawowym jest:
a. nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do wykonywania zadań ratowniczych, w tym zwalczania pożarów, właściwych dla rot w zastępie w ramach służby pełnionej w jednostce ratowniczo-gaśniczej,
b. przygotowanie do funkcjonowania w strukturach Państwowej Straży Pożarnej,
c. przygotowanie do funkcjonowania w innych jednostkach ochrony przeciwpożarowej.
3. Celem szkolenia w bloku zasadniczym jest:
a. pogłębienie wiedzy i doskonalenie umiejętności zdobytych podczas szkolenia w bloku podstawowym,
b. zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do wykonywania czynności ratowniczych w zakresie podstawowym w ramach zastępu.
4. Celem praktycznej nauki zawodu jest przygotowanie słuchacza do wykonywania zawodu strażak w Państwowej Straży Pożarnej oraz w innych jednostkach ochrony przeciwpożarowej, poprzez doskonalenie umiejętności nabytych podczas szkolenia.
Opracowanie i zdjęcia: mł. kpt. Tomasz Stachyra
Skip to content