Budowa nowej strażnicy Komendy Powiatowej PSP w Janowie Lubelskim

Budowa nowej strażnicy Komendy Powiatowej PSP w Janowie Lubelskim

7 września 2023 roku w miejscowości Borownica przy ul. Inwestorskiej odbyła się uroczystość rozpoczęcia budowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Janowie Lubelskim.

 

Uroczysty apel rozpoczął się od złożenia meldunku Zastępcy Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Adamowi Koniecznemu przez dowódcę uroczystości oraz podniesienie flagi państwowej na maszt i odegranie hymnu państwowego.
W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście:
– Michał Moskal – Reprezentujący Wiceprezesa Rady Ministrów Pana Jarosława Kaczyńskiego;
– Kazimierz Choma – Poseł na Sejm RP;
– Sylwester Tułajew – Poseł na Sejm RP;
– Jan Kanthak – Sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych;
– nadbrygadier Adam Konieczny – Zastępca Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej;
– nadbrygadier Grzegorz Alinowski – Lubelski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie;
– Bolesław Gzik – Wicewojewoda Lubelski;
– Ryszard Majkowski Radny Sejmiku Wojewódzkiego;
– st. bryg. Piotr Zmarz – Zastępca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Lublinie;
– Ksiądz Mirosław Ładniak – Kapelan Wojewódzki Strażaków;
– Ksiądz Józef Krawczyk – Kapelan Powiatowy Strażaków;
– Jan Frania – Wiceprezes PGE Dystrybucja S.A. Lublin;
– Jerzy Bielecki – Poseł na Sejm RP V, VIII i IX kadencji;
– Artur Pizoń Starosta Janowski;
– Konrad Łoboda – Prezes Firmy Solkan – Wykonawca Inwestycji;
– Maciej Chmielowiec – Wiceprezes Firmy Solkan – Wykonawca Inwestycji;
– Arkadiusz Wiśniewski – Wiceprezes ZDI – Inwestor Zastępczy;
– mł. insp. Stanisław Tuburski – Zastępca Komendanta Powiatowego Policji;
– Rafał Szkutnik – Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Janów Lubelski;
– Barbara Fuszara – Skarbnik Powiatu;
– Daniel Miś – Właściciel Firmy Dankop;
– Burmistrzowie, Wójtowie i Radni Powiatu janowskiego.
Punktem kulminacyjnym uroczystości było symboliczne „wbicie łopaty” rozpoczynające historyczną dla strażaków powiatu janowskiego inwestycję budowy nowej siedziby komendy powiatowej PSP.
Inicjatywa budowy nowej siedziby pn. „Budowa Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Janowie Lubelskim wraz z Jednostką Ratowniczo-Gaśniczą podjęta została w 2020 roku wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Janowie Lubelskim.
W pierwszym etapie zakupiona została działka w miejscowości Borownica o powierzchni 1.0938 ha za kwotę 577 tyś. złotych. 30 listopada 2021 roku powstała dokumentacja na budowę nowego obiektu Komendy wraz z Jednostką Ratowniczo-Gaśniczą.
10 lutego 2023 rokuj Wojewoda Lubelski zatwierdził program inwestycyjny przyznający środki finansowe na lata 2023-2025 w kwocie 28 477 000 zł w tym z ustawy modernizacyjnej kwota 16 962 000 zł i budżet Wojewody Lubelskiego kwota 11 485 000 zł.
22 czerwca 2023 roku podpisana została umowa z Wykonawcą inwestycji.
Opracowanie: mł. kpt. Tomasz Stachyra
Zdjęcia dron: st. bryg. Piotr Zmarz
Zdjęcia: mł. kpt. Tomasz Stachyra
Skip to content