Szkolenie doskonalące Stanowisk Kierowania Komend Powiatowych/Miejskich i KW PSP woj. lubelskiego w zakresie współpracy z Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Lublinie.

Szkolenie doskonalące Stanowisk Kierowania Komend Powiatowych/Miejskich i KW PSP woj. lubelskiego w zakresie współpracy z Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Lublinie.

14 czerwca 2023 roku w Sali Konferencyjnej Komendy Wojewódzkiej PSP w Lublinie odbyło się szkolenie doskonalące dla obsad osobowych Stanowisk Kierowania Komend Powiatowych/Miejskich i KW PSP woj. lubelskiego w zakresie współpracy z Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Lublinie.

Szkolenie odbyło się za pomocą systemu wideokonferencji pod kierownictwem Zastępcy Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Lublinie st. bryg. Tomasza Podkańskiego. Podczas szkolenia omówiono ważne kwestie dotyczące wymiany informacji oraz określono dalsze kierunki współpracy w  celu sprawnego i profesjonalnego funkcjonowania systemu powiadamiania ratunkowego na terenie woj. lubelskiego.

 

Opracowanie i zdjęcia: mł. kpt. Tomasz Stachyra

 

Skip to content