Odprawa szkoleniowa dla pełnomocników ds. ochrony informacji niejawnych oraz funkcjonariuszy odpowiedzialnych za sprawy obronne w komendach powiatowych (miejskich) PSP z terenu woj. lubelskiego.

Odprawa szkoleniowa dla pełnomocników ds. ochrony informacji niejawnych oraz funkcjonariuszy odpowiedzialnych za sprawy obronne w komendach powiatowych (miejskich) PSP z terenu woj. lubelskiego.

15-16 czerwca br. w m. Trojanów odbyła się narada szkoleniowa dla pełnomocników ds. ochrony informacji niejawnych oraz funkcjonariuszy odpowiedzialnych za sprawy obronne w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej woj. lubelskiego. W odprawie wziął udział: Z-ca Dyrektora Biura Bezpieczeństwa Informacji Komendy Głównej PSP – st. bryg. Jarosław Banach oraz p. Monika Nojek – starszy inspektor w Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego, prowadząca sprawy obronne w Starostwie Powiatowym w Rykach. W ramach szkolenia oraz dzięki uprzejmości kadry kierowniczej Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie uczestnicy szkolenia wzięli udział w bardzo interesującej lekcji historii i mogli zapoznać się z eksponatami oraz wystawą stałą w Muzeum.

Tematy poruszane na naradzie to m.in.:

  1. Realizacja zadań obronnych w KP(M) PSP.
  2. Organizacja ochrony informacji niejawnych w KP(M) PSP.
  3. Zadania pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych w KP(M) PSP.
  4. Bezpieczeństwo teleinformatyczne systemów niejawnych w PSP.
  5. Współpraca pomiędzy PSP, ABW, KRK.

Opracowanie i foto: mł. bryg. Wojciech Miciuła

Skip to content