Delegacja przedstawicieli samorządów oraz Instytutu Zarządzania i Obrony Cywilnej z terenu Ukrainy.

Delegacja przedstawicieli samorządów oraz Instytutu Zarządzania i Obrony Cywilnej z terenu Ukrainy.

12 czerwca 2023 roku w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Lublinie gościła delegacja przedstawicieli samorządów oraz Instytutu Zarządzania i Obrony Cywilnej z terenu Ukrainy.

Głównym celem wizyty było poznanie polskich rozwiązań w zakresie funkcjonowania Państwowej Straży Pożarnej i Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, w skład którego wchodzą Ochotnicze Straże Pożarne.

Podczas wizyty delegaci wysłuchali wykładu, który poprowadził Lubelski Komendant Wojewódzki PSP w Lublinie nadbryg. Grzegorz Alinowski.  Następnie delegacja udała się do Komendy Miejskiej PSP w Lublinie, gdzie Komendant Miejski PSP st. bryg. Marek Fiutka zapoznał delegatów z zadaniami realizowanymi przez komendę miejską oraz funkcjonowaniem Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 1. Ostatnim etapem spotkania była wizyta w Ośrodku Szkolenia Komendy Wojewódzkiej PSP w Lublinie.

 

Opracowanie i zdjęcia: mł. kpt. Tomasz Stachyra

 

 

 

 

 

Skip to content