Uroczyste wręczenie promes na dofinansowanie do zakupu samochodów w Zamościu

3 kwietnia 2023 roku w Komendzie Miejskiej PSP w Zamościu odbyło się uroczyste wręczenie promes jednostkom OSP na dofinansowanie do zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczych z terenu powiatów: biłgorajskiego, hrubieszowskiego, tomaszowskiego i zamojskiego.

Środki na zakup pochodzą z: Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, samorządów terytorialnych oraz jednostek OSP. Dzięki tym środkom zakupionych zostanie co najmniej 16 pojazdów. Łączna szacunkowa wartość pojazdów to kwota ponad 12 mln złotych.

Uroczystego wręczenia promes dokonał nadbrygadier Grzegorz Alinowski lubelski komendant wojewódzki PSP w asyście zaproszonych gości:  Jerzego Chróścikowskiego Senatora RP;  Posłów na Sejm: Teresy Hałas, Beaty Strzałki, Sławomira Zawiślaka, Tomasza Zielińskiego oraz Roberta Gmitruczuka wicewojewody lubelskiego, Sławomira Mazurka zastępcy prezesa NFOŚiGW, Agnieszki Kruk prezes  WFOŚiGW w Lublinie,

Ponadto w uroczystości udział wzięli: Mariusz Tłuczek kierownik Filii Urzędu Marszałkowskiego w Zamościu, Stanisław Grześko starosta zamojski, st. bryg. Jacek Soczyński komendant miejski PSP w Zamościu wraz z komendantami powiatowymi PSP pow. biłgorajskiego, hrubieszowskiego i tomaszowskiego; burmistrzowie i wójtowie z terenu poszczególnych powiatów oraz płk. w st. spocz. Mieczysław Skiba.

Z terenu powiatu zamojskiego dofinansowanie otrzymały OSP: Miączyn, Brody Małe, Radecznica, Wólka Wieprzecka. Z powiatu biłgorajskiego OSP: Babice, Biłgoraj, Smólsko Duże, Szyszków, Dąbrówka, Tarnogród. Z powiatu tomaszowskiego OSP: Bełżec II, Jarczów, Lubycza Królewska, Łaszczów. Z powiatu hrubieszowskiego OSP: Werbkowice, Trzeszczany, Dziekanów.

Pozyskane dofinansowanie umożliwi w województwie lubelskim zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych przez 63 jednostki OSP. Ich łączna szacunkowa wartość to kwota ok. 45 mln. zł.

Opracowanie i zdjęcia: KM PSP w Zamościu

 

Skip to content