Szkolenie rzeczników prasowych Państwowej Straży Pożarnej woj. lubelskiego

18 i 19 kwietnia 2023 roku w Instytucie Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach Wydziału Politologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie odbyło się szkolenie dla zespołu prasowego Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Lublinie i rzeczników prasowych  komendantów powiatowych i miejskich PSP woj. lubelskiego.

Szkolenie zostało zrealizowane w ramach podpisanego 11 kwietnia 2023 roku porozumienia o współpracy pomiędzy Lubelskim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie nadbryg. Grzegorzem Alinowskim a Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie – Instytutem Nauk O Komunikacji Społecznej i Mediach Wydziału Politologii i Dziennikarstwa UMCS reprezentowanym przez Prof. dr hab. Iwonę Hofman – Dyrektor Instytutu.

 

Szkolenie miało na celu poszerzenie wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych w zakresie współpracy z mediami. W ramach szkolenia wykładowcy zapoznali rzeczników z dobrymi praktykami w procesie komunikacji, promocji i budowania relacji z mediami.

 

Serdecznie dziękujemy za przyjazną akademicką atmosferę, profesjonalizm i gościnność wszystkim wykładowcom oraz kierownictwu Instytutu.

 

Opracowanie i zdjęcia: mł. kpt. Tomasz Stachyra

Skip to content