Międzypowiatowe ćwiczenia ratownicze „Tomaszów 2023”

27 kwietnia 2023 roku na terenie powiatu tomaszowskiego odbyły się międzypowiatowe ćwiczenia ratownicze „Tomaszów 2023”

 

Głównym celem ćwiczeń było sprawdzenie poziomu przygotowania sił i środków (strażaków i sprzętu) Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego do prowadzenia działań w zakresie ratownictwa chemiczno-ekologicznego, wysokościowego, technicznego, działań poszukiwawczo-ratowniczych z elementami ratownictwa medycznego przy wykorzystaniu sił wchodzących w skład Lubelskiej Brygady Odwodowej.

Uczestnikami ćwiczeń byli:

1. Siły i środki  Komendy Powiatowej PSP w Tomaszowie Lubelskim,

2. Wybrane siły i środki KSRG oraz Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego „Zamość 1”, Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Wysokościowego „Lublin 2”, Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Technicznego „Lublin 3 Puławy”, Specjalistyczna Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza „Chełm”,

3. Jednostki OSP KSRG powiatu tomaszowskiego w tym „Pluton Ratowniczy OSP Tomaszów Lubelski”,

4. Państwowe Ratownictwo Medyczne,

5. Policja,

6. Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego,

7. Miejski Zespół Zarządzania Kryzysowego,

8. Wojska Obrony Terytorialnej

9. Straż Graniczna

10. Zakład SVZ Tomaszów Lubelski

11. Nadleśnictwo Tomaszów

 

Bezpośredni nadzór podczas ćwiczeń pełni Zastępca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Lublinie st. bryg. Tomasz Podkański

 

Opracowanie: mł. kpt. Tomasz Stachyra

Zdjęcia: mł. kpt. Tomasz Stachyra i  archiwum KP PSP Tomaszów Lubelski

 

 

 

Skip to content