II posiedzenie Komitetu Monitorującego Fundusze Europejskie 2021-2027

15 marca 2023 roku w Lubelskim Centrum Konferencyjnym w Lublinie odbyło się II posiedzenie Komitetu Monitorującego Fundusze Europejskie 2021-2027.

 

Komitet Monitorujący Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 jest niezależnym organem pełniącym funkcję opiniodawczo-doradczą w programie Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027, który dokonuje m.in. przeglądu wdrażania programu, postępów w realizacji zakładanych celów, bada kwestie wpływające na jego wykonanie, a przede wszystkim zatwierdza metodykę i kryteria wyboru projektów do dofinansowania.

 

W spotkaniu uczestniczył Lubelski Komendant Wojewódzki PSP w Lublinie nadbrygadier Grzegorz Alinowski, który w formie prezentacji przedstawił Członkom KM FEL założenia projektu pn. „Dostosowanie Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na terenie województwa lubelskiego do zmian klimatycznych, zmian w środowisku naturalnym oraz zagrożeń cywilizacyjnych”.

 

Głównym założeniem projektu jest dostosowanie możliwości reagowania podmiotów Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (jednostek Państwowej Straży Pożarnej oraz Ochotniczych Straży Pożarnych włączonych do KSRG) z terenu woj. lubelskiego na zagrożenia związane z zachodzącymi zmianami klimatu, zmianami w środowisku naturalnym oraz zagrożeniami cywilizacyjnymi, w szczególności w trudno dostępnym terenie (m.in.: w zakresie ratownictwa wysokościowego, technicznego, ekologicznego, chemicznego, wodnego i przeciwpowodziowego), a także kompleksowe rozwiązanie dostaw wody pitnej w sytuacjach kryzysowych. Zadanie będzie realizowane poprzez wyposażenie w specjalistyczny sprzęt ratowniczy (w tym pojazdy) dedykowany do działań związanych ze zwalczaniem ww. zagrożeń.

 

Opracowanie: mł. kpt. Tomasz Stachyra

Zdjęcia: mł. bryg. Agnieszka Głos

Skip to content