Narada roczna kadry kierowniczej Państwowej Straży Pożarnej województwa lubelskiego

10 lutego 2023 roku w Sali Kolumnowej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyła się narada roczna kadry kierowniczej Państwowej Straży Pożarnej województwa lubelskiego.

 

W naradzie uczestniczyli:

 • generał brygadier Andrzej Bartkowiak – Komendant Główny PSP,
 • Leszek Kowalczyk – Poseł na Sejm RP,
 • Krzysztof Głuchowski – Poseł na Sejm RP,
 • Krzysztof Szulowski – Poseł na Sejm RP,
 • Sylwester Tułajew – Poseł na Sejm RP,
 • Anna Dąbrowska-Banaszek – Posłanka na Sejm RP,
 • Michał Wójcik – Dyrektor Biura Ministra Klimatu i Środowiska,
 • Robert Gmitruczuk – Wicewojewoda Lubelski
 • Bartosz Dąbrowski – członek prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Lublinie,
 • Zbigniew Wojciechowski – Wicemarszałek Województwa Lubelskiego,
 • nadinspektor Artur Bielecki – Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie,
 • Agnieszka Kruk – Prezes Zarządu WFOŚiGW w Lublinie,
 • Grzegorz Kuna – Doradca Społeczny Ministra Edukacji i Nauki,
 • Grzegorz Lipa – Zastępca Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego LUW
 • komendanci miejscy/powiatowi PSP woj. lubelskiego,

 

Lubelski Komendant Wojewódzki PSP nadbryg. Grzegorz Alinowski serdecznie przywitał gości biorących udział w odprawie.

Komendant Alinowski wraz z zastępcami: st. bryg. Tomaszem Podkańskim, st. bryg. Piotrem Zmarzem i st. bryg. Mirosławem Burym omówili zadania  realizowane przez komórki organizacyjne Komendy Wojewódzkiej PSP w Lublinie w roku 2022, omówili działania ratowniczo-gaśnicze na terenie województwa, a także przedstawili cele i kierunki działania PSP na 2023 rok.

Komendant Główny PSP generał brygadier Andrzej Bartkowiak podziękował wszystkim funkcjonariuszom i funkcjonariuszkom jednostek ochrony przeciwpożarowej za zaangażowanie w wykonywanie zadań służbowych.

W 2022 roku jednostki ochrony przeciwpożarowej na terenie woj. lubelskiego interweniowały 28 753 razy, prowadząc działania przy 7108 pożarach, 20 141 miejscowych zagrożeniach, 1504 alarmach fałszywych. Średnio każdego dnia,
jednostki ochrony przeciwpożarowej prowadziły działania 79 razy.

Opracowanie i zdjęcia: mł. kpt. Tomasz Stachyra

 

 

 

 

Skip to content