Uroczyste przekazanie samochodów w Świdniku

30 stycznia 2023 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świdniku odbyło się uroczyste przekazanie nowo zakupionych samochodów.

 

W trakcie uroczystej zbiórki dla Komendy Powiatowej PSP w Świdniku przekazano:

– średni samochód ratowniczo-gaśniczy GBARt 2,5/16 marki MAN o wartości 879 450 zł, sfinansowany ze środków budżetu państwa oraz przy udziale własnym 300 000 zł, na który złożyli się poprzez Fundusz Wsparcia PSP: Powiat Świdnicki, Gmina Miejskiej Świdnik i Gmina Mełgiew.

– lekki samochód operacyjny SLOp marki Skoda o wartości 152 999,70 zł, sfinansowany ze środków pozyskanych od Komendanta Głównego PSP pochodzących z wpływów uzyskanych z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia od ognia oraz przy udziale własnym 130 000 zł, na który złożył się Powiat Świdnicki.

 

Podczas uroczystości przekazano również zbędny w Komendzie Powiatowej PSP w Świdniku samochód GBARt 2,5/16 marki Iveco do jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Mełgwi. Pojazd ten służył w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej w Świdniku od 2004 r.

 

W uroczystościach udział wzięli między innymi:

– Pan Artur Soboń – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów,

– Pan Radosław Brzózka – szef Gabinetu Politycznego Ministerstwa Edukacji i Nauki,

– Pan Paweł Paszko – Dyrektor Biura Wojewody w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie,

– Pan Zdzisław Szwed – członek Zarządu Województwa Lubelskiego,

– Pan Michał Piotrowicz – Radny Sejmiku Województwa Lubelskiego,

– nadbryg. Grzegorz Alinowski – Lubelski Komendant Wojewódzki PSP w Lublinie,

– Pan Łukasz Reszka – Starosta Powiatu Świdnickiego,

– Pan Dariusz Kołodziejczyk – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP,

– Pan Waldemar Jakson – Burmistrz Miasta Świdnik,

– Pan Marcin Dmowski – Zastępca Burmistrza Miasta Świdnik,

– Pan Włodzimierz Radek – Przewodniczący Rady Miasta Świdnik,

– Pan Michał Zdun – Zastępca Burmistrza Piask,

– Pani Magdalena Wójcik – Wójt Gminy Mełgiew,

– Pan Janusz Zbigniew Oleszek – Przewodniczący Rady Gminy Mełgiew,

– ks. kan. Piotr Stańczak – Kapelan Powiatowy Strażaków,

– ks. kan. Dariusz Moczulewski – Dziekan Dekanatu Świdnickiego.

 

Opracowanie i zdjęcia: mł. bryg. Paweł Dańko, KP PSP Świdnik

 

 

 

Skip to content