Otwarcie Interaktywnego Centrum Edukacji Przeciwpożarowej

23 stycznia 2023 roku w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie odbyło się uroczyste otwarcie Interaktywnego Centrum Edukacji Przeciwpożarowej – „Ognik”.

Centrum powstało w ramach projektu rewitalizacji, której celem jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców miasta Lublin i powiatu lubelskiego. Postrzegamy je jednak jako bazę szerszego projektu – docelowego centrum doskonalenia bezpieczeństwa, czyli kompleksowego programu nauki skierowanego dla wszystkich grup społecznych narażonych w codziennym funkcjonowaniu na wystąpienie zagrożeń.

Centrum jest najnowocześniejszym tego typu obiektem na terenie województwa Lubelskiego. Ścieżka edukacyjna Centrum podzielona została na sektory tematyczne dotyczące m.in zagrożeń pożarowych w domu i lesie, skutków wypadków drogowych, zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Dzieci będą mogły wcielić się w strażaków – odbierając zgłoszenia w specjalnie utworzonym stanowisku kierowania, oraz udać się na akcję ratowniczo-gaśniczą.

Uroczystego otwarcia Interaktywnego Centrum Edukacji Przeciwpożarowej dokonali:

– Pan Lech Sprawka – Wojewoda Lubelski,

– Pan Zdzisław Szwed – Członek Zarządu Województwa Lubelskiego,

– Pan nadbrygadier Grzegorz Alinowski – Lubelski Komendant Wojewódzki PSP,

– Pani Iwona Poddubiuk – Z-ca Dyrektora Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego UM Woj. Lubelskiego,

– Pani Beata Stepaniuk – Kuśmierzak – Zastępca Prezydenta Miasta Lublin,

– Pani Ewa Dumkiewicz – Sprawka – Dyrektor Departamentu Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin,

– Pan Jerzy Surma – reprezentujący Kuratorium Oświaty,

– Pan Zdzisław Antoń – Starosta Powiatu Lubelskiego,

– Pan pułkownik Bogusław Piątek – Zastępca Komendanta Pierwszego Wojskowego Szpitala Klinicznego w Lublinie,

– Pan Marek Fiutka – Komendant Miejski PSP w Lublinie,

– Panie i Panowie Burmistrzowie i Wójtowie powiatu lubelskiego,

-Dzieci ze szkoły Podstawowej nr 20 w Lublinie wraz z opiekunami,

– Firma ComTV – wykonawca części multimedialnej centrum.

Pierwsze wizyty w Centrum planujemy już na początku lutego. Informację dotyczące zapisów grup zorganizowanych niebawem ukażą się na stronie internetowej KM PSP w Lublinie, oraz portalach społecznościowych KM PSP w Lublinie.

Opracowanie i zdjęcia: KM PSP Lublin

 

Skip to content