Komendant główny PSP z wizytą w województwie lubelskim

28 stycznia 2023 roku komendant główny PSP gen. brygadier Andrzej Bartkowiak wziął udział w uroczystym przekazaniu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kąkolewnicy (powiat radzyński). Wartość pojazdu ratowniczego to prawie 967 tys. zł a jego zakup był możliwy dzięki montażowi finansowemu środków z: dotacji MSWiA w ramach KSRG, dotacji NFOŚiGW i WFOŚiGW oraz środków z budżetu Gminy Kąkolewnica.

Zwracając się do zebranych na uroczystości, komendant główny PSP podkreślił:

„Cieszę się, że jestem z Wami, bracia w służbie – moi przyjaciele druhowie… W zeszłym roku 608 tys. razy wyjeżdżaliśmy do zdarzeń – nigdy w historii nie braliśmy udziału przy tylu zdarzeniach. Nie byłoby to możliwe, żebyśmy wykonali te zadania w sposób profesjonalny i bezpieczny , bez Ochotniczych Straży Pożarnych. Dlatego Szanowni Państwo musimy Was wspierać i wspieramy każdego dnia. Ustawa o OSP to wielki sukces, przyjęta w wielkim konsensusie ponad podziałami. Dokonamy w niej poprawek, które usprawnią jeszcze działanie tej ustawy. Cieszę się, że zasłużeni druhowie otrzymują dodatek finansowy, jest to ponad 100 tys. druhen i druhów.
Życzę, żeby ten sprzęt funkcjonował jak najbardziej sprawnie i częściej był wykorzystywany do ćwiczeń niż zdarzeń… Wszystkiego dobrego”.

Po zakończonej uroczystości, komendant główny PSP wraz z lubelskim komendantem wojewódzkim PSP nadbryg. Grzegorzem Alinowskim udał się do Komend Powiatowych PSP w Radzyniu Podlaskim oraz Lubartowie, gdzie spotkał się z załogą i zapoznał się ze stanem wyposażenia jednostek. Była to też sposobność do rozmowy i wymiany informacji o zadaniach realizowanych w PSP na poziomie powiatu i kraju.

Zdjęcia: st. kpt. Krzysztof Gomółka KP PSP Radzyń Podlaski oraz KP PSP Lubartów

Skip to content