Szkolenie organizowane przez Biuro UNHCR w Lublinie

12 grudnia 2022 odbyło się szkolenie organizowane przez Biuro UNHCR w Lublinie dla kadry kierowniczej PSP woj. lubelskiego.

* UNHCR, Agencja ONZ ds. Uchodźców to organizacja, która działa na rzecz ochrony praw i dobrobytu osób, które musiały uciekać z powodu wojen i prześladowań na całym świecie. Celem UNHCR jest zapewnienie, by każdy człowiek mógł skorzystać z prawa do uzyskania azylu i bezpiecznego schronienia na terenie innego państwa. UNHCR chroni również bezpaństwowców. We wszystkich działaniach UNHCR przywiązuje wagę do potrzeb dzieci, a także promuje równouprawnienie kobiet i dziewcząt.

 

Podczas szkolenia omówiono:

– UNHCR i jego rola w Polsce,

– zasady dot. opieki i ochrony uchodźców,

– zapobieganie wykorzystywaniu i nadużyciom seksualnym,

– identyfikacja osób o szczególnych potrzebach.

 

Na zakończenie szkolenia Lubelski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie nadbrygadier Grzegorz Alinowski podpisał umowę przekazania przez Dyrektora Oddziału UNHCR w Lublinie Marco Procaccini – modułów mieszkalnych w formie wyposażenia miejsc tymczasowego zakwaterowania na rzecz KW PSP w Lublinie.

 

 

W Polsce UNHCR monitoruje przestrzeganie przez polski rząd międzynarodowych standardów prawa uchodźczego, prawa dotyczącego bezpaństwowości oraz praw człowieka. Biuro opowiada się za szybkim dostępem do sprawiedliwych i skutecznych procedur ochrony międzynarodowej, dostępu do praw oraz dostępu do informacji. UNHCR w Polsce jest również aktywny w podnoszeniu świadomości na temat uchodźców i bezpaństwowców i współpracuje z wieloma partnerami, w tym organizacjami pozarządowymi, środowiskiem akademickim, szkołami, organizacjami młodzieżowymi i przedsiębiorstwami.

 

Opracowanie i zdjęcia: mł. kpt. Tomasz Stachyra KW PSP Lublin

 

Skip to content