Uroczystość wręczenia dotacji celowych dla Ochotniczych Straży Pożarnych na zakup sprzętu dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z terenu powiatu puławskiego i opolskiego

7 listopada 2022 r. w budynku Gminnego Zespołu Szkół w Kazimierzu Dolnym odbyło się uroczyste spotkanie, podczas którego wręczono promesy dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych działających przy jednostkach OSP z terenu powiatu puławskiego oraz opolskiego. Łączna kwota przyznanej dotacji dla 19 jednostek OSP z terenu powiatu puławskiego to 54 500 zł. Środki finansowe zostaną przeznaczone na zakup sprzętu, umundurowania i wyposażenia osobistego oraz sprzętu teleinformatycznego wykorzystywanego w procesie szkolenia członków drużyn.
Jednostki OSP z terenu powiatu puławskiego, które otrzymały promesy:
1. OSP Kozioł
2. OSP Oblasy
3. OSP Dobrosławów
4. OSP Opatkowice
5. OSP Wąwolnica
6. OSP Rąblów
7. OSP Karmanowice
8. OSP Markuszów
9. OSP Płonki
10. OSP Bochotnica
11. OSP Wierzchoniów
12. OSP Rzeczyca
13. OSP Witoszyn
14. OSP Końskowola
15. OSP Witowice
16. OSP Nałęczów
17. OSP Bałtów
18. OSP Żyrzyn
19. OSP Skrudki

 

Jednostki OSP z terenu powiatu opolskiego, które otrzymały promesy:

1. OSP Świdno
2. OSP Józefów nad Wisłą
3. OSP Boiska
4. OSP Mazanów
5. OSP Puszno Godowskie
6. OSP Kluczkowice
7. OSP Niezdów
8. OSP Janiszkowice
9. OSP Kraczewice
10. OSP Poniatowa Wieś
11. OSP Kowala I
12. OSP Kowala II
13. OSP Niezabitów
14. OSP w Poniatowa-Miasto
15. OSP Rogów
16. OSP Wólka Polanowska
17. OSP Chruślina
18. OSP Opole Lubelskie

Środki zostały pozyskane w ramach rezerwy budżetowej 25 mln zł, które Rząd przeznaczył na wsparcie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych działających przy Ochotniczych Strażach Pożarnych.

W uroczystości wręczenia promes uczestniczyli:
Poseł na Sejm RP- prof. dr hab. Krzysztof Szulowski
Poseł na Sejm RP – Sławomir Skwarek
Lubelski Komendant Wojewódzki PSP- nadbryg. Grzegorz Alinowski
Starosta Puławski – Danuta Smaga
Starosta Opolski – Dariusz Piotrowski
Komendant Powiatowy PSP w Puławach – st. bryg. Grzegorz Podhajny
Komendant Powiatowy PSP w Opolu Lubelskim- st. bryg. Sławomir Kowalczyk
Przedstawiciele władz samorządowych
Druhowie OSP przewidziani do otrzymania promes

Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze
MDP to komórki organizacyjne jednostek OSP. Ich celem jest zainteresowanie młodzieży działalnością społeczną na rzecz ochrony przeciwpożarowej oraz przygotowanie jej do bezinteresownej służby w szeregach Ochotniczych Straży Pożarnych. Członkami Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych mogą być dziewczęta i chłopcy w wieku do 18 lat. Do zadań MDP należy m.in. udział w zapobieganiu pożarom przez oddziaływanie na lokalne środowisko w celu przestrzegania przepisów przeciwpożarowych, a także podnoszenie wiedzy i umiejętności swoich członków w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej. Celem MDP jest również organizowanie działalności kulturalno-oświatowej w środowisku z uwzględnieniem problematyki ochrony przeciwpożarowej, rozwijanie sprawności fizycznej członków przez uprawianie różnych dyscyplin sportowych i turystyki. Dodatkowo wśród zadań MDP wymienić można także podejmowanie i realizację zadań pożytecznych dla ochrony przeciwpożarowej oraz drużyny czy macierzystej OSP, a także działalność wolontarystyczną.

Autor: st. kpt. Konrad Wójcik

Zdjęcia: st. asp. Tomasz Stachyra

 

 

 

Skip to content