Test w stacjonarnej komorze dymowej

W 2022 roku test w komorze dymowej zaliczyło (wynik pozytywny) 1169 druhów Ochotniczych Straży Pożarnych, z czego 107 stanowiły Panie. 493 osoby to członkowie jednostek OSP włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

W ramach szkolenia podstawowego strażaka ratownika ochotniczych straży pożarnych podczas zajęć praktycznych z tematu „Sprzęt ochrony dróg oddechowych” uczestnicy szkolenia są kierowani na test w stacjonarnej komorze dymowej zlokalizowanej w Ośrodku Szkolenia Komendy Wojewódzkiej PSP w Lublinie.

W stacjonarnej komorze dymowej sprawdza się odporność strażaków na obciążenia psychofizyczne w warunkach zbliżonych do rzeczywistości. Podczas testów i ćwiczeń doskonalących sprawdza się orientację, zdolność do przemieszczania w warunkach zadymienia i ograniczonej przestrzeni. Uczestnik testu w aparacie ochrony układu oddechowego pokonuje różne przeszkody w warunkach podwyższonej temperatury, hałasu oraz efektów świetlnych.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa strażak jest obserwowany z pomieszczenia sterowni, wyposażonego w monitory połączone z kamerami (również z z kamerami termowizyjnymi). Kierownik testu z pulpitu umieszczonego w sterowni kontroluje wszystkie urządzenia znajdujące się w komorze.

Test w stacjonarnej  komorze dymowej przeprowadza się dla każdego uczestnika indywidualnie. Przed przystąpieniem do testu uczestnicy zostają zapoznani z jego przebiegiem oraz zasadami bhp, prowadzący zajęcia przeprowadza instruktaż wstępny obejmujący między innymi zapoznanie z organizacją, przebiegiem oraz zasadami BHP podczas zajęć w komorze dymowej. Do wytwarzania dymu stosuje się wyłącznie środki dymotwórcze neutralne dla organizmu.

Przed przystąpieniem do testu ratownik medyczny dokonuje sprawdzenia stanu zdrowia osób skierowanych test.

 

Test w komorze dymowej składa się z próby wysiłkowej oraz ścieżki treningowej.

Próba wysiłkowa realizowana jest w kompletnym ubraniu specjalnym. Na plecach ćwiczącego znajduje się aparat powietrzny (maska pozostaje zdjęta). Po wykonaniu każdego z elementów ćwiczący ma dwuminutową przerwę.

 

Próba wysiłkowa składa się z 4 następujących elementów:

  • Ergometr taśmowy – ćwiczenie polega na poruszaniu się z zadaną prędkością w czasie 6 minut.
  • Ergometr rowerowy – ćwiczenie polega na jeździe na rowerze stacjonarnym przy zadanym obciążeniu w czasie 1 min.
  • Młot podciągowy (ćwiczenie jako jedyne nie dotyczy kobiet) – ćwiczenie polega na wykonaniu zadanej liczby podciągnięć i opuszczeni ciężaru w określonym czasie.
  • Drabina bez końca – ćwiczenie polega na pokonaniu określonej wysokości z zadaną prędkością.

 

 

Zaliczenie próby wysiłkowej jest warunkiem dopuszczenia do przejścia ścieżki treningowej składającej się z trzech części. Część pierwsza i trzecia to strefy zadymione, część druga to strefa termiczna, gdzie występuje podwyższona temperatura.

Ścieżka treningowa pokonywana jest w ubraniu specjalnym, hełmie, kominiarce i sprzęcie ochrony układu oddechowego. Maska jest podłączona do aparatu powietrznego i założona na twarz.

Warunkiem zaliczenia ścieżki treningowej jest jej pokonanie, przez uczestnika testu, za pierwszym podejściem przy użyciu jednego aparatu powietrznego (zapas powietrza z jednej butli).

Do końca 2022r. do testu w stacjonarnej komorze dymowej zlokalizowanej w Ośrodku Szkolenia KW PSP w Lublinie przystąpi ok. 350 członków OSP uczestniczących w szkoleniu podstawowym.

Opracowanie: mł. bryg. Grzegorz Ganczarenko

Zdjęcia: mł. kpt. Tomasz Stachyra

Skip to content