Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze OSP z powiatu lubartowskiego, łęczyńskiego i świdnickiego otrzymały promesy na zakup sprzętu i wyposażenia

8 listopada 2022 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świdniku odbyła się uroczystość wręczenia promes na zakup sprzętu i wyposażenia dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych OSP z powiatu lubartowskiego, łęczyńskiego i świdnickiego. Promesy wręczył Pan Artur Soboń – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów w asyście nadbrygadiera Grzegorza Alinowskiego – Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie.

Ponadto w uroczystości udział wzięli:

– Pełnomocnik ds. Strategii Edukacyjnej w Ministerstwie Edukacji i Nauki Pan Radosław Brzózka,

– przedstawiciel Marszałka Województwa Lubelskiego, Radny Województwa Lubelskiego Pan Michał Piotrowicz,

– Starosta Świdnicki Pan Łukasz Reszka,

– Wicestarosta Lubartowski Pan Lucjan Mileszczyk,

– Wicestarosta Łęczyński Pan Michał Pelczarski,

– Komendant Powiatowy PSP w Lubartowie bryg. Michał Pytlak

– Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Łęcznej mł. bryg. Tadeusz Łoś,

– Komendant Powiatowy PSP w Świdniku st. bryg. Adam Niemczyk,

– przedstawiciele Zarządów Oddziałów Powiatowych ZOSR RP,

– druhny, druhowie OSP, członkowie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych.

 

Promesy z terenu powiatu lubartowskiego otrzymały:

– OSP Jeziorzany,

– OSP Krępa,

– OSP Lubartów,

– OSP Ostrów Lubelski,

– OSP Przytoczno,

– OSP Przytoczno Osiedle,

– OSP Zabiele Kolonia.

 

Promesy z terenu powiatu łęczyńskiego otrzymały:

– OSP Białka,

– OSP Ludwin,

– OSP Łęczna,

– OSP Puchaczów,

– OSP Rogoźno,

– OSP Świerszczów.

 

Promesy z terenu powiatu świdnickiego otrzymały:

– OSP Brzezice,

– OSP Bystrzejowice Drugie,

– OSP Częstoborowice,

– OSP Dominów,

– OSP Kozice Górne,

– OSP Minkowice,

– OSP Pilaszkowice Bazar,

– OSP Trawniki,

– OSP Wierzchowiska.

 

Łączna kwota przyznanej dotacji dla 9 jednostek OSP z terenu powiatu świdnickiego to 47 500 zł. Środki zostały pozyskane w ramach rezerwy budżetowej w wysokości 25 mln zł, które Rząd przeznaczył na wsparcie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych działających przy Ochotniczych Strażach Pożarnych.

Opracowanie: KP PSP Świdnik

Zdjęcia: mł. bryg. Paweł Dańko

 

Skip to content