XI Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych w Krasnymstawie

04.09.2022 r. odbyły się XI Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych w Krasnymstawie. Do rywalizacji przystąpiło 10 drużyn OSP z terenu powiatu krasnostawskiego. Zawody rozegrano w konkurencjach:
# sztafeta pożarnicza 7 x 50 m z przeszkodami
# ćwiczenie bojowe

Komendant Powiatowy PSP w Krasnymstawie st. bryg. Dariusz Pylak w imieniu organizatorów tj. Starosty Krasnostawskiego Andrzeja Leńczuka, Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Krasnymstawie dh Janusza Szpaka oraz własnym powitał zaproszonych gości:
Senatora RP Pana profesora – Józefa Zająca,
Z – cę Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Lublinie – st. bryg. Mirosława Burego,
Kapelana Strażaków i Policjantów powiatu krasnostawskiego Ks. Kanonika Jarosława Wójcika,
Przewodniczącego Rady Powiatu Krasnystaw Pana Witolda Boruczenkę,
Komendanta Powiatowego Policji w Krasnymstawie nadkom. Szymona Mroczka,
Dyrektora Aresztu Śledczego w Krasnymstawie mjr Piotra Buraka
Nadleśniczego Nadleśnictwa Krasnystaw Pana Waldemara Czajkę,
Samorządowców powiatu krasnostawskiego tj. Burmistrza Miasta Krasnystaw i Wójtów Gmin ,
Komendanta Straży Miejskiej w Krasnymstawie – Pana Jacka Polichę,
Pana Daniela Miciułę z Firmy Arpapol Oddział Krasnystaw,
Członków Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Krasnymstawie, Komisję Rewizyjną oraz emerytów PSP
Prezesów Oddziałów Gminnych ZOSP RP z naszego powiatu,
Komendantów Gminnych OSP z tereny powiatu Krasnystaw,
Klasyfikacja generalna zawodów przedstawia się następująco:
1. OSP Krzywe
2. OSP Dobryniów
3. OSP Małochwiej Duży
4. OSP Krakowskie Przedmieście
5. OSP Marysin
6. OSP Surhów
7. OSP Siennica Różana
8. OSP Czysta Dębina
9. OSP Mościska
10. OSP Piaski Szlacheckie
Do zawodów Wojewódzkich, które odbędą się również w Krasnymstawie w dniu 25.09.2022 r. zaklasyfikowały się jednostki:
1. OSP Krzywe
2. OSP Dobryniów
Po części sportowej na wszystkich druhów oraz gości czekał, gorący poczęstunek. Podczas Zawodów panowała miła i przyjazna atmosfera.
Druhowie podczas zawodów pokazali wolę walki i świetne przygotowanie.

Opracowanie i zdjęcia: KP PSP Krasnystaw

 

 

Skip to content