Uroczysty apel z okazji włączenia jednostki OSP Talczyn do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego

W uroczystości wziął udział Zastępca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Tomasz Podkański, Komendant Powiatowy PSP w Lubartowie bryg. Michał Pytlak oraz Burmistrz miasta Kock Pan Tomasz Futera i samorządowcy z gminy Kock.
Jednostka OSP KSRG Talczyn została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego z dniem 1 maja 2022 roku.
Opracowanie i zdjęcia: KP PSP Lubartów
Skip to content