Uroczyste przekazanie i poświęcenie samochodu dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Dubience

4 września 2022 roku podczas gminnych dożynek odbyło się uroczyste przekazanie i poświęcenie średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Dubience. Łączny koszt pojazdu to 829 500 zł, a zakupiono go ze środków pochodzących z dotacji dla jednostek włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego 400 000 zł, a pozostałe 429 500 zł to środki własne gminy Dubienka.

Druhowie wyrazili ogromną wdzięczność za otrzymany samochód pożarniczy, który znacząco przyczyni się do podniesienia poziomu bezpieczeństwa na terenie gminy, a także powiatu chełmskiego.

 

tekst: bryg. Wojciech Chudoba, zdjęcia: gmina Dubienka

 

 

Skip to content