Podpisanie umów ze strażakami OSP na szkolenie przygotowujące do egzaminu na prawo jazdy kategorii „C”

6 września 2022 r. w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Tomaszowie Lubelskim podpisane zostały umowy na pełnienie funkcji kierowcy w Ochotniczych Strażach Pożarnych.

Umowy zawarte zostały pomiędzy Komendantem Powiatowym PSP w Tomaszowie Lubelskim st. bryg. Mirosławem Michońskim, a strażakami OSP z terenu powiatu tomaszowskiego.

 

Umowy są wypełnieniem przez strony obowiązku wynikającego z art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych (Dz.U. z 2021 r., poz. 2490 ze zm. – dalej: ustawa o osp).

Przedmiotem umowy jest zobowiązanie strażaka do pełnienia funkcji kierowcy w OSP po uzyskaniu przez niego kwalifikacji i uprawnień do prowadzenia pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej (DMC) pow. 3,5 t na podstawie sfinansowanego przez organizatora szkolenia. Organizatorem szkolenia jest Komenda Wojewódzka PSP w Lublinie.

 

Strażacy w myśl umowy zobowiązali się do ukończenia szkolenia do 16 grudnia 2022r. Po zdanym egzaminie strażacy uzupełnią braki kierowców w swoich jednostkach OSP, a nabyte umiejętności pozwolą im kierować samochodami pożarniczymi.

 

W pierwszej edycji organizowanego szkolenia powiat tomaszowski otrzymał 6 miejsc z 24 przyznanych na województwo lubelskie. Jednostki OSP które otrzymały miejsca na szkolenie: OSP Jarczów, OSP Nabróż, OSP Tarnawatka, OSP Ulhówek, OSP Nowosiółki, OSP Bełżec.

 

W uroczystości podpisania umów udział wziął Z-ca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Lublinie st. bryg. Mirosław Bury.

Opracowanie i zdjęcia: KP PSP Tomaszów Lubelski

 

 

 

Skip to content