Pan Kamil Raczyński – Starszy Specjalista Koordynacji Międzyagencyjnej UNHCR, Pan Marco Procaccini - nowy Dyrektor Oddziału UNHCR w Lublinie oraz Lubelski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej nadbrygadier Grzegorz Alinowski

Wizyta Dyrektora Oddziału UNHCR w Lublinie

26 sierpnia 2022 roku Lubelski Komendant Wojewódzki PSP w Lublinie nadbrygadier Grzegorz Alinowski gościł Marco Procaccini, nowego Dyrektora Oddziału UNHCR w Lublinie oraz Pana Kamila Raczyńskiego – Starszego Specjalistę Koordynacji Międzyagencyjnej UNHCR .

 

Spotkanie dotyczyło wymiany wspólnych doświadczeń w zakresie pomocy uchodźcom z Ukrainy oraz określiło ramy współpracy między Państwową Strażą Pożarną woj. lubelskiego a UNHCR w tym zakresie.

 

* UNHCR, Agencja ONZ ds. Uchodźców to organizacja, która działa na rzecz ochrony praw i dobrobytu osób, które musiały uciekać z powodu wojen i prześladowań na całym świecie. Celem UNHCR jest zapewnienie, by każdy człowiek mógł skorzystać z prawa do uzyskania azylu i bezpiecznego schronienia na terenie innego państwa. UNHCR chroni również bezpaństwowców. We wszystkich działaniach UNHCR przywiązuje wagę do potrzeb dzieci, a także promuje równouprawnienie kobiet i dziewcząt.

 

W Polsce UNHCR monitoruje przestrzeganie przez polski rząd międzynarodowych standardów prawa uchodźczego, prawa dotyczącego bezpaństwowości oraz praw człowieka. Biuro opowiada się za szybkim dostępem do sprawiedliwych i skutecznych procedur ochrony międzynarodowej, dostępu do praw oraz dostępu do informacji. UNHCR w Polsce jest również aktywny w podnoszeniu świadomości na temat uchodźców i bezpaństwowców i współpracuje z wieloma partnerami, w tym organizacjami pozarządowymi, środowiskiem akademickim, szkołami, organizacjami młodzieżowymi i przedsiębiorstwami.

Opracowanie i zdjęcia: st. asp. Tomasz Stachyra

 

Skip to content