Obchody Dnia Solidarności i Wolności w Lublinie

31 sierpnia 2022 roku uczestnicy obchodów, wśród których byli m.in. sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Dera, Wojewoda Lubelski Lech Sprawka i Zastępca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie st. bryg. Tomasz Podkański – złożyli kwiaty pod Pomnikiem Wdzięczności oraz pod pomnikiem patrona NSZZ „Solidarność” bł. ks. Jerzego Popiełuszki oraz uczestniczyli we mszy św. celebrowanej w archikatedrze lubelskiej mszy św. w intencji żyjących i zmarłych działaczy ruchu solidarnościowego.

Opracowanie: na podstawie informacji LUW

 

Skip to content