Uroczyste wręczenie promes programu „Mały Strażak” w Łukowie

Dnia 30 czerwca 2022 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego  w Łukowie odbyła się uroczysta zbiórka z okazji wręczenia promes programu „Mały Strażak” dofinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie, w ramach realizacji zadania pt.: Zapobieganie i likwidacja poważnych awarii i ich skutków oraz przeciwdziałanie klęskom żywiołowym.

W uroczystości udział wzięli:

  • Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Pan Sławomir Skwarek,
  • Radny Sejmiku Województwa Lubelskiego Pan Ryszard Szczygieł,
  • Prezes Zarządu WFOŚiGW w Lublinie Pan Grzegorz Grzywaczewski,
  • Z-ca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP Pan st. bryg. Mirosław Bury,
  • Z-ca Komendanta Powiatowego PSP w Łukowie Pan kpt. Konrad Turski,
  • Starosta Łukowski Pan Dariusz Szustek,
  • przedstawiciele władz samorządowych z terenu powiatu łukowskiego,
  • przedstawiciele jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z powiatu łukowskiego.

Opracowanie i zdjęcia: KP PSP w Łukowie.

Skip to content