Wręczenie promes z programu „Mały Strażak” w Tomaszowie Lubelskim

28 czerwca br. w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Tomaszowie Lubelskim odbyło się uroczyste wręczenie promes z programu „Mały Strażak” dofinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie w ramach realizacji zadania „Zapobieganie i likwidacja poważnych awarii i ich skutków oraz przeciwdziałanie klęskom żywiołowym”. Dofinansowanie otrzymało 45 jednostek OSP z powiatów biłgorajskiego, hrubieszowskiego, krasnostawskiego, tomaszowskiego, zamojskiego.

 

W uroczystości udział wzięli:

– Poseł na sejm Rzeczypospolitej Polskiej Tomasz Zieliński,

– Poseł na sejm Rzeczypospolitej Polskiej Sławomir Zawiślak,

– nadbrygadier Grzegorz Alinowski – Lubelski Komendant Wojewódzki PSP w Lublinie,

– Grzegorz Grzywaczewski – Prezes Zarządu WFOŚiGW w Lublinie,

– Starosta Tomaszowski Henryk Karwan

– Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Tomaszowie Lubelskim st. bryg. Mirosław Michoński;

– Z-ca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Tomaszowie Lubelskim bryg. Paweł Chromiec.

 

Opracowanie i zdjęcia: KP PSP Tomaszów Lubelski

Skip to content