Wręczenie promes z programu „Mały Strażak” w Lublinie

29 czerwca 2022 roku w Sali Kolumnowej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyło się uroczyste wręczenie promes z programu „Mały Strażak” dofinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie w ramach realizacji zadania „Zapobieganie i likwidacja poważnych awarii i ich skutków oraz przeciwdziałanie klęskom żywiołowym”. Dofinansowanie otrzymało 81 jednostek OSP z powiatów lubelskiego, świdnickiego, łęczyńskiego, puławskiego, lubartowskiego i ryckiego.

 

W uroczystości udział wzięli:

– Minister Edukacji i Nauki Poseł na Sejm RP prof. Przemysław Czarnek,

– Wojewoda Lubelski Lech Sprawka,

– Lubelski Komendant Wojewódzki PSP nadbryg. Grzegorz Alinowski,

– Komendant Miejski PSP w Lublinie st. bryg. Marek Fiutka,

– Prezes Zarządu WFOŚiGW w Lublinie Grzegorz Grzywaczewski,

– Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Lublinie Leszek Kowalczyk,

– Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Lubelskiego Marek Wojciechowski.

 

Opracowanie i zdjęcia: st. asp. Tomasz Stachyra

 

 

 

Skip to content