Wręczenie promes z programu „Mały Strażak” w Kraśniku

Dwadzieścia cztery jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z powiatów kraśnickiego, janowskiego i opolskiego otrzymało w dniu 29 czerwca 2022 roku promesy z programu „Mały Strażak” dofinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie w ramach realizacji zadania „Zapobieganie i likwidacja poważnych awarii i ich skutków oraz przeciwdziałanie klęskom żywiołowym”.

Uroczysta zbiórka odbyła się w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kraśniku.

W uroczystości udział wzięli:

– Poseł na sejm Rzeczypospolitej Polskiej pan Kazimierz Choma,

– Prezes Zarządu WFOŚiGW w Lublinie pan Grzegorz Grzywaczewski,

– nadbrygadier Grzegorz Alinowski – Lubelski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie,

– Radna Sejmiku Województwa Lubelskiego pani Anna Baluch,

– Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kraśniku bryg. Tomasz Michalczyk.

 

Opracowanie i zdjęcia: KP PSP Kraśnik

 

Skip to content